Zagrebački holding ustvrdio je da su vrećice za komunalni otpad nabavljene na zakonit i transparentan način, odbacujući optužbe iz kaznene prijave koju je protiv gradonačelnika i njegovih suradnika podnio HDZ-ov predsjednik četvrti Donja Dubrava i bivši direktor u Čistoći.

Kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu je zbog zlouporabe položaja i ovlasti pri nabavi plastičnih vrećica za komunalni otpad protiv zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, njegovog zamjenika Luke Korlaeta i voditelja Čistoće Davora Vića podnio HDZ-ov predsjednik Vijeća gradske četvrti Donja Dubrava i bivši direktor sektora u Čistoći Trpimir Majcan.

Zagrebački holding na to je u četvrtak odgovorio da se nalazi u procesu organizacijskog restrukturiranja, zbog čega su izloženi “stalnim pritiscima pojedinaca i grupa koje se protive promjenama”.

“Ovu prijavu valja promatrati u tom kontekstu. Sve navode iz prijave u potpunosti odbacujemo”, odgovorili su Hini u Zagrebačkom holdingu reagirajući na Majcanovu prijavu koju je Državno odvjetništvo zaprimilo 13. rujna.

Nabava vrećica vrijedna 53 milijuna kuna

Majcan u prijavi navodi da je sporna javna nabava vrećica za miješani komunalni otpad, vrijedna 53 milijuna kuna. Osim Majcana zbog novog modela gospodarenja otpadom koja na snagu stupa 1. listopad sudski postupak želi i udruga Ekologija grada. Oni su od Visokog upravnog suda zatražila da ocjeni zakonitost Odluke o novom modelu prikupljanja komunalnog otpada smatrajući da nije u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom.

U Zagrebačkom holdingu ističu da su obveznici zakona o javnoj nabavi i svu svoju nabavu provode “transparentno i na zakonit način, a tako je proveden i postupak javne nabave za vrećice za miješani komunalni otpad”.

“Na temelju provedenog natječaja okvirni sporazum sklopljen je s tri ponuditelja: Weltplast d.o.o., Quickpack Croatia d.o.o. i Optiplast d.o.o. a svi podaci dostupni su u elektronskom oglasniku javne nabave (EOJN). Sukladno propozicijama natječaja, provedeno je mini nadmetanje između ponuđača te je za prvi kontingent vrećica ugovorena isporuka s Weltplast d.o.o. kao najpovoljnijim ponuđačem”, kažu u Zagrebačkom holdingu. 

Ističu kako novi model gospodarenja otpadom kreće u primjenu od 1. listopada i provodit će se u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom i Odlukom o načinu pružanja usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Zagreba koju je donijela Gradska skupština.

Izvor: HINA

foto:  FaH/ Lana SLIVAR DOMINIĆ /ds