Uvjeti korištenja

Pristupanjem i/ili korištenjem portala Sloboda.hr i svih povezanih poddomena domene www.sloboda.hr te pripadajućeg sadržaja (npr. tekst, fotografije, video i audio snimke), aplikacija, sofvera i usluga koje se omogućavaju putem domene www.sloboda.hr bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu web servisa u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja (dalje u tekstu: „Uvjeti), a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe domene www.sloboda.hr vrši se u skladu s ovim Uvjetima.

Korištenjem sadržaja web servisa korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja te se obvezuje koristiti sadržaj isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Sloboda.hr ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

Autorska prava

Sloboda.hr polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Osim autorskog sadržaja portala, na portalu Sloboda.hr se objavljuju i agencijske vijesti, vijesti iz drugih medija, cjelovite ili djelomično navedene i kao takve predstavljaju autorsko vlasništvo navedenih medija.

Ukoliko smatrate da je Sloboda.hr povrijedio Vaša autorska prava, slučaj će biti odmah razmotren, a sporni sadržaji bit će uklonjeni odmah po dokazu istinitosti sadržaja žalbe.

Pravila prenošenja članaka

Sadržaj na portalu Sloboda.hr zaštićen je autorskim pravima. Neovlaštena uporaba bilo kojeg dijela portala s vlastitim sadržajem smatra se kršenjem autorskih prava portala i podliježe tužbi.

Sadržaj na portalu može se mijenjati, posuđivati, prodavati ili distribuirati samo uz dopuštenje vlasnika portala. Ako korisnik smatra da su na portalu povrijeđena autorska prava, dužan je o tome izvijestiti vlasnika portala.

Ako drugi medij prenosi sadržaj objavljen na portalu, Sloboda.hr se mora jasno naznačiti kao izvor sadržaja. Ako se sadržaj s portala Sloboda.hr prenosi na drugi digitalni medij, mora se staviti poveznica (link) prema tom sadržaju na Sloboda.hr.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na portalu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka vlasnika portala. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na portalu mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika i na njihovu vlastitu odgovornost uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Pravo na izmjene sadržaja i usluga

Sloboda.hr zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Korištenjem bilo kojeg sadržaja Sloboda.hr portala smatra se da ste upoznati s najnovijim pravilima. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Poveznice na druge web stranice

Sloboda.hr portal sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posjetitelja, te poveznica na vanjske stranice.

Sve sadržaje Sloboda.hr portala koristite na vlastitu odgovornost i Sloboda.hr ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

Sloboda.hr linkove objavljuje u dobroj namjeri i ne može se smatrati odgovornim za sadržaje izvan portala.

Poslovni odnos između posjetitelja i oglašivača na i van portala Sloboda.hr isključivo je stvar poslovnog dogovora posjetitelja i oglašivača. Sloboda.hr ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svom portalu.

Pravila komentiranja

Svim posjetiteljima (komentatorima) portala Sloboda.hr strogo je zabranjeno:
– Prijetiti drugim korisnicima, novinarima, administratorima ili subjektima članaka, a što može rezultirati i kaznenim progonom;
– Iznošenje uvreda ili vrijeđanje bilo koje osobe ili skupine na temelju nacionalne, rasne, spolne, vjerske ili druge pripadnosti te govor mržnje i propagiranje nasilja;
– Prikupljanje i objavljivanje osobnih podataka;
– Objavljivanje neistinitih informacija o osobama i događajima, s ciljem zavaravanja ili klevete
– Oglašavanje, netematski sadržaj, spam, kršenje autorskih prava;
– Vrijeđanje ostalih korisnika i njihovih komentara, autora članaka, te izravnih ili neizravnih subjekta članaka.

Posjetitelj (komentator) je osobno odgovoran za sadržaj koji objavljuje ili čini dostupnim na web servisu, budući da portal Sloboda.hr ne može kontrolirati i/ili revidirati svaku objavu korisnika niti odgovara za sadržaj iste.

Zaštita privatnosti

Sloboda.hr portal poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja portala. Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, Sloboda.hr neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Sloboda.hr može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru). Ove podatke Sloboda.hr koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje.

Sloboda.hr se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila Sloboda.hr portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.