Srdačno vas pozdravljamo i želimo dobrodošlicu na stranice nezavisnog medijskog portala Sloboda.hr

Portal Sloboda.hr pokrenula je skupina studenata okupljenih oko ideje promicanja ljudskih prava, medijskih sloboda i kulturnih vrijednosti. Razlog pokretanja portala Sloboda.hr su naši ciljevi, a to su poticanje pozitivnih promjena u društvu u skladu s vrijednostima nenasilja i tolerancije, promicanje ljudskih prava, medijskih sloboda i razvoj civilnog društva u svrhu doprinosa izgradnje modernog, demokratskog i pravičnog društva, te okupljanje pojedinaca i skupina, poglavito mladih, koje se bave kulturom i kulturnim djelatnostima.

U svrhu ostvarenja navedenih ciljeva, pokrenuli smo nezavisni medijski portal Sloboda.hr na kojemu ćemo promicati naše ciljeve, ali i informirati građane o svim društvenim temama u skladu s kulturom medijskih sloboda za koju se zalažemo.

Izdavač: Udruga za zaštitu slobode govora “Sloboda”
Adresa: Srednjaci 12, Zagreb
OIB: 59620188219
Glavni urednik: Marko Sopta
E-mail: [email protected]