mesić

nino raspudić, mesić

Nino Raspudić: Kad antifašisti ustašuju

Foto: Snimka zaslona Pos­to­je u Hr­vat­skoj ne­ki mut­ni ti­po­vi ko­ji ne is­ti­ču za se­be da su an­ti­fa­šis­ti, ali ne pos­to­ji nije­dan buč­no sa­mo...