Komentari

feminizam

Feminizam kao pokret ružnih žena

Svaki put kad pročitate neki članak koji sadrži termine poput ženska prava, patrijarhat, pay gap, glass ceiling, rape culture i sl. kopirajte ime autorice u Go...