plenkovičFoto: fah

Vlada je u svom najnovijem priopćenju reagirala na MOL-ovu objavu dijelova presude u arbitraži o INA-i. Najavila je da će Republika Hrvatska zahtijevati poništenje arbitražne odluke.

“Postupak pred Arbitražnim sudom utemeljenim prema Pravilima Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL) u Ženevi između Republike Hrvatske i MOL Grupe tajan je u skladu s arbitražnim pravilima UNCITRAL-a te dogovorom stranaka u postupku.

Vlada Republike Hrvatske upoznata je s objavom dijelova arbitražne odluke od strane MOL-a, temeljem zahtjeva Mađarske narodne banke.

Republika Hrvatska zahtijevat će poništaj arbitražne odluke od 23. prosinca 2016. pred Saveznim sudom Švicarske.

Arbitražni postupak između Republike Hrvatske i MOL Grupe pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova (ICSID) u Washingtonu još uvijek je u tijeku”, stoji u priopćenju.

Izvor: Sloboda.hr