Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica upitao je u Saboru ovog tjedna predsjednika Vlade Andreja Plenkovića o stavu Vlade u sporu koji Mađarska i Poljska imaju s Bruxellesom oko arbitrarnog shvaćanja “vladavine prava” koji će Bruxellesu omogućiti kažnjavanje onih zemalja EU koji krše tzv. “vladavinu prava”.

“Gospodine premijeru, ovaj prijedlog proračuna ovisi u velikoj mjeri o korištenju europskih fondova, ima jako puno stavki koje to pokazuju. Spor ste spomenuli između Mađarske i Poljske i EU, ali nismo čuli stav vaše Vlade u tom sporu. Da li imate razumijevanje za stavove ove dvije zemlje ili ste više na strani onih koji žele vezati korištenje europskih sredstava uz njihovo shvaćanje vladavine prava? “, pitao je Bartulica koji je pritom Plenkovića opomenuo da se nada kako sluša njegovo pitanje jer je tipkao po mobitelu.

“Mi ne spadamo u Vladu ili režime koje vi možete ranije nazivati da su nalik na Aleksandra Lukašenka. Ova hrvatska Vlada niti država nema problema s vladavinom prava, nema problem s mehanizmima nadzora vladavine prava u EU po člancima ugovora, niti po novom mehanizmu, a još manje u mehanizmu koji se odnosi na korištenje europskih sredstava. Hrvatska s tim nema problem, to je bio moj jasan stav na Europskom vijeću kada smo pregovarali o o zaključcima i nalaženju kompromisa u srpnju. Sada se vode pregovori između tro institucije – Vijeće, parlament i Komisija. Parlament ima dodatne zahtjeve. Naš je stav da načelno trebamo ostati na dogovorima iz srpnja, a kroz provedbene elemente naći kompromis između ove dvije članice i parlamenta i za to ćemo se zalagati, a ne kao Lukašenko”, odgovorio je Plenković.

>>> POLJSKA NE ĆE PRIHVATITI EU PRORAČUN: “EU fondovi će se uskraćivati na temelju proizvoljnih, politički motiviranim kriterijima”