Rusija

Drugi krimski rat

Drugi krimski rat i pad Ruskoga Carstva

Prvi Krimski rat, vođen 1853.-1856., bez obzira na stravične žrtve s obje strane, pored svih nemalih posljedica po Europu i tadašnji svijet, za carsku Rusiju ...
Rusija alter-globalizam

Perspektive ruskog alter-globalizma

  U različitim geopolitičkim promišljanjima, Ruska Federacija se često postavlja kao vodeći, ili bar jedan od vodećih geopolitičkih suparnika SAD-u. Zem...