ndh 1

Hrvatski je narod stoljećima, stenjući pod austrijskom i mađarskom, a neko vrijeme i turskom te mletačkom čizmom težio ka nezavisnosti, obnovi onoga što je imao u Hrvatskome Kraljevstvu i Kraljevini Bosni, a što je, prema američkoj “Deklaraciji o neovisnosti” i francuskoj “Deklaraciji o pravima čovjeka i građanina” temeljno pravo svakoga naroda: samoodređenje i osamostaljenje kao nezavisna i suverena država toga naroda. Iako se takav scenarij već od polovice 19. stoljeća zazivao u pravaškim i hrvatski samosvjesnim krugovima, koji su izrodili Rakovičku Bunu i veliki ustanak mornara u Boki Kotorskoj, tek raspadom Austro – Ugarske Monarhije 1918. Hrvati su dobili svoju državu, svojevrsnu “malu Jugoslaviju” sa Zagrebom kao glavnim gradom, koja je pod imenom Država Slovenaca, Hrvata i Srba koncem iste godine pristupila Srbiji i Crnoj Gori i stvorila prvu jugoslavensku zajednicu.

Kako smo nedavno već pisali o toj državi, navest ćemo samo da ona nije ispunila gore navedena prava Hrvata (i ne samo Hrvata) na samoodređenje, te je svojim brutalnim terorom nad nevinim građanima uzrokovala bijes republikanskih krugova pod vodstvom HSS-a, čije su vodstvo velikosrpski ekstremisti također doslovce posmicali 1928. To je uzrokovalo otpor Hrvatskoga naroda u cjelini jugoslavenskoj tvorevini i ikakvoj zajednici sa Srbijom, budući da dotična nije željela suradnju s Hrvatima već nekakvu “proširenu Srbiju” nauštrb Hrvata, Slovenaca, Crnogoraca i ostalih. Stoga su kapitulacija Jugoslavije pod naletom Wehrmachta, te njoj prethodeće proglašenje Nezavisne Države Hrvatske u Bjelovaru 8. travnja 1941. u čitavoj Hrvatskoj dočekani s oduševljenjem, međutim kruna hrvatskoga trijumfa u Travanjskom Prevratu bila je službena obnova Hrvatske kao neovisne države pod okriljem Središnjih Sila, na današnji dan, 10. travnja 1941., što se u hrvatskoj emigraciji i dan-danas slavi kao Dan Hrvatske Nezavisnosti. Razjasniti treba jednu stvar: osnutak N.D.H. nije i ne može biti negativan povijesni događaj ni za koga: trenutak u kojemu se Hrvatska državnost u bilo kojemu obliku obnavlja svijetao je ne samo za sve Hrvate, već i za sve druge nacionalnosti koje žive u Hrvatskoj i koje su lojalne svojoj Hrvatskoj državi.

Normalno da se obnova nezavisne Hrvatske nije svidjela četnicima popa Đujića i Draže Mihailovića, koji su još i prije 8., odnosno 10. travnja pekli na vatri katoličke svećenike i za Cvjetnicu masakrirali nevino hrvatsko pučanstvo po Lici, Dalmaciji i Hercegovini. Pljuvanje po 10. travnju u kontekstu pljuvanja po N.D.H. apsolutno je nedopušteno sa stanja normalnog poznavanja povijesti, jer 10. travnja nitko, pa ni kasniji ljevičari i partizani nije ustao protiv te vlasti, niti je ijedan Hrvat bio protiv nje sve do 22. lipnja i ustanka partizana u šumi Brezovici kod Siska, što se također dogodilo tek nakon Hitlerova napada na SSSR – dakle nema nikakve veze ni sa N.D.H., a kamoli s 10. travnjem.

ndh 3

Nakon ulaska njemačkih vojnika i Hrvatskog Domobranstva u Zagreb, ujutro 10. travnja pukovnik novoosnovanog HOS-a (Hrvatske Oružane Snage) i bivši austrougarski časnik Slavko Kvaternik preko krugovala (radija) Velebit pročitao je sljedeći proglas:

Hrvatski narode!

Božja providnost i volja našeg saveznika, te mukotrpna višestoljetna borba hrvatskoga naroda i velika požrtvovnost našeg Poglavnika doktora Ante Pavelića, te ustaškog pokreta u zemlji i inozemstvu odredili su da danas pred dan Uzkrsnuća Božjeg Sina, uzkrsne i naša Nezavisna Država Hrvatska!

Pozivam sve Hrvate, u kojem god oni mjestu bili, a naročito sve častnike, dočastnike i momčad cjelokupne oružane snage i javne sigurnosti, da drže najveći red i da svi smjesta prijave zapovjedničtvu oružane snage u Zagrebu mjesto gdje se nalaze, te da ciela oružana snaga smjesta položi zakletvu vjernosti Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i njenom Poglavniku. Cjelokupnu vlast i zapovjedničtvo cjelokupne oružane snage preuzeo sam danas kao opunomoćenik Poglavnika!

Bog i Hrvati!

Za Dom spremni!

Nakon toga je preko istoga krugovala i tadašnji neslužbeni vođa Hrvatskoga naroda dr. Vladko Maček pročitao svoju i HSS-ovu potporu novostvorenoj, tj. novoobnovljenoj državi:

Hrvatski narode!

Pukovnik Slavko Kvaternik, vođa nacionalističkog pokreta u zemlji, proglasio je danas slobodnu i nezavisnu hrvatsku državu na cjelokupnom historijskom i geografskom području Hrvatske, te preuzeo vlast. Pozivam sav hrvatski narod, da se novoj vlasti pokorava. Pozivam sve pristaše HSS, koji su na upravnim položajima, sve kotarske odbornike, općinske načelnike i odbornike itd, da iskreno surađuju s novom narodnom vladom.

ndh 6

To je značilo da se i HSS, liberalno lijevo krilo tadašnje hrvatske politike slaže s obnovom stare Hrvatske državnosti i ispunjenjem stoljetnoga sna brojnih generacija. Vlast u novoj državi ipak su preuzeli hrvatski emigranti iz redova UHRO-a, predvođeni dr. Antom Pavelićem koji je do tog trenutka zbog smrtne kazne, na koju ga je osudio beogradski režim, već više od desetljeća izbivao iz zemlje.

Za više ovakvih tekstova- klikni Like!

Iako danas prilično sporna, te od mnogih (pretežno pro – jugoslavenskih) političara i povjesničara napadana kao “kvislinška tvorevina”, Nezavisna Država Hrvatska je u trenutku svoga stvaranja bila država kojoj se, osim srpskih četnika i pobunjenika, nije apsolutno nitko usprotivio. Tu povijesnu činjenicu, koja čini današnji dan i dalje velikim u srcima brojnih Hrvata, ne smije se nikako zaboraviti.

Autor: Juraj Njegovan pl. Balen