Iz tiska je ovih dana izašla knjiga Tajne ukradenih dosjea autora Tomislava Mičića, bivšega hrvatskoga političkoga emigranta. Druga je to Mičićeva knjiga, svojevrsni nastavak memoara objavljenih 2019. pod naslovom U potrazi za Hrvatskom: sjećanja jednog proljećara i političkog izbjeglice

Tomislav Mičić rodom je iz bosanske Posavine, a školovao se na Nadbiskupskom sjemeništu i gimnaziji u Zagrebu. Studirao je teologiju u Đakovu i Zadru te hrvatski jezik i pravo na Sveučilištu u Zagrebu. Tijekom studentskih dana bio je sudionik Hrvatskoga proljeća, a zbog sudskih progona proljeća 1972. je emigrirao u iz Jugoslavije. Skoro dva desetljeća proveo je kao politički emigrant u Njemačkoj, gdje je bio i vijećnikom Hrvatskoga narodnoga vijeća te jedan od pokretača i urednika časopisa Kroatische Berichte, koji je na njemačkom jeziku izvještavao o zbivanjima u Hrvatskoj i komunističkoj represiji. U Hrvatsku se vratio nakon demokratskih promjena 1990. godine te se odmah uključio u sigurnosno-obavještajni sustav u nastajanju. Sudjelovao je u Domovinskom ratu, iz kojeg je izašao s činom pukovnikom te nizom odlikovanja (Spomenica Domovinskog rata, Red hrvatskog trolista, Red hrvatskog pletera, Spomenica domovinske zahvalnosti). 

Knjiga Tajna ukradenih dosjea donosi zbirku dokumenata iz dosjea koje su o Tomislavu Mičiću vodile Služba državne sigurnosti Socijalističke Republike Hrvatske i Služba državne bezbjednosti Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Mičićev dosje koji je vodila hrvatska republička Udba početkom 1990-ih otuđen je iz arhiva tadašnje Službe za zaštitu ustavnog poretka RH zajedno s još više od 220 dosjea drugih bivših političkih emigranata. Bože Vukušić i Vice Vukojević, koje je kasniji ravnatelj SZUP-a Smiljan Reljić optužio da su odgovorni za krađu tih dosjea, stoji u knjizi, koristili su ukradene dosjee za ucjenjivanje i političke obračune s bivšim emigrantima. 

Tomislav Mičić, čiji je dosje također jedan od ukradenih, zato je prije više godina započeo s pothvatom rekonstrukcije svojega dosjea na temelju dokumenata koji su se odnosili na njegovo političko djelovanje u domovini i emigraciji koji su bili dostupni unutar dosjea drugih političkih emigranata, a koji se nalaze u hrvatskim i bosanskohercegovačkim javnim arhivima. Knjiga Tajna ukradenih dosjea rezultat je tog pothvata. 

Na 670 stranica knjiga donosi više od 130 dokumenata SDS-a SRH, SDB-a SRBiH, Republičkog sekretarijata unutrašnjih poslova SRH, Republičkog sekretarijata unutrašnjih poslova SRBiH te Saveznog sekretarijata unutrašnjih poslova SFRJ, a opremljena je i imenskim kazalom. Za razliku od većine drugih knjiga koje publicistički obrađuju djelovanje hrvatske političke emigracije i represiju jugoslavenskih komunističkih sigurnosnih službi s kojima su naši emigranti bili suočeni, Mičićeva knjiga temelji se na izvornim dokumentima koji su javno dostupni, a koji o njegovom i djelovanju drugih političkih emigranata pričaju sasvim novu priču.  

Knjigu je moguće naručiti od izdavača putem adrese e-pošte [email protected] ili telefonski na broj 01/201-3965. 

Izvor: Sloboda.hr