hdz, plenković, studenti, porez

Nakon bure nezadovoljstva koja je jučer među studentima nastala zbog informacije da je njihov godišnji neoporezivi primitak smanjen s 50 na 15 tisuća kuna, studente je smirilo popodnevno “objašnjenje” Ministarstva financija u kojemu se tvrdi da je došlo samo do nesporazuma u komunikaciji.

Ministarstvo tvrdi da se na neoporezivih 15.000 kuna za studente dodaje i 45.600 kuna (3.800 kuna mjesečnog osobnog odbitka x 12 mjeseci) osnovnog odbitka za sve hrvatske građane, čime se dobiva iznos od 15.000 + 45.600 = 60.600 kuna neoporezivog iznosa za studente. Mnogi su studenti slavodobitno dočekali ovu vijest jer će sada umjesto 50.000 imati 60.600 kuna neoporezivog primitka. No, je li to zaista tako?

Odmah na početku treba utvrditi da se iznos neoporezivog primitka za studente neupitno smanjuje za 70%, tj. s 50.000 na 15.000 kuna te bi sav primitak iznad 15.000 kuna trebao biti oporeziv, jer će se na studente prema novom Pravilniku primjenjivati pravila koja vrijede i za sve druge primatelje drugog dohotka (Ministarstvo je u svom “objašnjenju” tu pak nejasno, čak i kontradiktorno). Ono što je također istina jest i to da će studenti u godišnjem obračunu (koji se radi u kolovozu sljedeće godine) moći za taj plaćeni porez dobiti povrat. To pak stvara druge probleme, no o tome ćemo kasnije. Kako bilo da bilo, možemo zaista zaključiti da studenti sada imaju pravo na 60.600 kuna neoporezivog primitka.

No, koliko su ukupno neoporezivog primitka studenti do sada imali? Kao što je i samo Ministarstvo financija u objašnjenju utvrdilo, sveukupni neoporezivi primitak za studente je zbroj studentskog neoporezivog primitka i osnovnog odbitka za sve hrvatske građane. U 2016. godini neoporezivi godišnji primitak za studente iznosio je 50.000 kuna, a osnovni godišnji odbitak za sve hrvatske građane 31.200 kuna (u 2016. mjesečni osn. odbitak iznosio je 2.600 kuna) za što su studenti mogli dobiti povrat poreza. To znači da je ukupni neoporezivi primitak za studente u 2016. godini iznosio 81.200 kuna.

Kada sve zbrojimo i oduzmemo, dolazimo do sljedeće usporedbe oporezivanja studentskog rada u 2016. i 2017. godini:

2016. godina: 50.000 (neoporezivo odmah) + 31.200 (kroz povrat poreza) = 81.200 kuna neoporezivog primitka za studente
2017. godina: 15.000 (neoporezivo odmah) + 45.600 (kroz povrat poreza) = 60.600 kuna neoporezivog primitka za studente

Dakle, novim pravilnikom oporezivanja studentskog rada ipak se smanjuje iznos neoporezivog primitka za studente i to za 20.600 kuna ili 25,36%.

Dodatna šteta koja će za studente biti još kobnija jest spomenuto smanjenje neoporezivog primitka s 50.000 na 15.000 kuna jer bi za primitak iznad propisanog studenti trebali porez platiti odmah, dok bi povrat poreza mogli dobiti tek u kolovozu sljedeće godine. To će biti problem za one studente, uglavnom siromašnije, koji rade kako bi zaradili za financiranje osnovnih potreba kao što su smještaj, prijevoz, prehrana i drugo za što im je novac potreban odmah.

Ovdje moram također utvrditi, da ne bi ispalo da se “pravim grbav”, kako je Ministarstvo u svom “objašnjenju” izričito navelo da “na mjesečne iznose primitaka učenika i studenata do iznosa od 5.050,00 kuna neće se obračunavati porez na dohodak.” Međutim, to iz novog Pravilnika i Zakona o porezu na dohodak nije čitljivo jer se u načinu obračuna ne mijenja ništa, već se mijenjaju samo varijable. Za očekivati je, eventualno, da će u novom-novom Pravilniku, kojeg je Ministarstvo jučer obećalo donijeti u roku od 90 dana (očito s razlogom), to biti regulirano. No, onda je nejasno može li se pravilnik koji će biti donesen negdje u ožujku ili travnju primjenjivati retroaktivno. Ovdje je Ministarstvo u svom “objašnjenju” vrlo mistično i nije zapravo ništa objasnilo.

Sve u svemu, iako je Ministarstvo u svom “objašnjenju” navelo da će “detaljna razrada odredbi navedenog Zakona biti propisana novim Pravilnikom o porezu na dohodak koji je u izradi”, pa sada čekamo nove promjene, možemo zaključiti kako se nedvojbeno radi o udaru na studente i novom HDZ-om kršenju predizbornih obećanja vezano uz povećanje mogućnosti studentskog rada.

hdz, plenković, studenti, porez

Treba naglasiti da je osnovno HDZ-ovo predizborno obećanje studentima bilo povećanje stope studentskog primitka ispod kojeg roditelji studenata imaju pravo na porezne olakšice. Istina, ta se stopa povećala i sada umjesto dosadašnjih 13.000 iznosi 15.000 kuna, no HDZ je u kampanji svečano obećao da će tu stopu povećati na 50.000 kuna ili čak potpuno ukinuti.

Čini se da će današnji studenti, koji su u vrijeme Sanaderovih jamstvenih kartica još bili klinci, upravo saznati što znači pojam “HDZ-ova predizborna obećanja”.

Autor: Frano Čirko