vukovar-580x451

Na današnji dan, 14. studenog 1991., Jugoslavenska narodna armija (JNA) zajedno sa različitim srpskim paramilicijama (šešeljevci, arkanovci i dr.) ulazi u Vukovar i presijeca obranu grada na dva dijela izolirajući grad Vukovar od Borova Naselja.

Danima ranije u Vukovaru su napadani punktovi obrane ceste Vukovar – Borovo Naselje i silos na Dunavu. Nakon višednevnih tenkovsko – pješačkih borbi, cesta još nije pala. Sljedeći dan, 14. studenog šest tenkova se konačno probilo do Priljeva i tenkovskom paljbom natjeralo hrvatske branitelje sa silosa dolje. Tada je konačno pala komunikacija Vukovar – Borovo Naselje, a srpska vojska je izašla na Dunav.

Dio branitelja povukao se u Vukovar, a dio u Borovo Naselje. U Borovu Naselju novi punkt obrane bila je alatnica kombinata Borovo, a na dijelu Vukovara jedan je bio kod željezničke postaje, a drugi u stambenoj zgradi prvoj poslije nadvožnjaka.

Vukovarski branitelji pokušali su obnoviti komunikaciju Vukovar – Borovo Naselje, ali nisu uspjeli.

Tjeskobu kod branitelja Borova Naselja stvarao je i osjećaj da su odsječeni od bolnice u Vukovaru. Pad grada je postao izvjestan, kao i predstojeća katostrofa.

Izvor: Narod.hr