Friedrich Nietzsche london klub

Studentski zbor Sveučilišta u Londonu zabranio je Nietzscheov klub, studentsku udrugu namijenjenu izučavanju filozofije i tradicionalne umjetnosti.

Ova udruga, prije nazivana „Tradition UCL“ organizirala je redovna studentska druženja na kojima se raspravljalo o europskoj filozofiji, a posebice o djelima Friedricha Nietzschea, Martina Heideggera i Juliusa Evole. Studentski zbor pri Sveučilištu u Londonu (University College London) odlučio je u ožujku ove godine zabraniti udrugu zbog, kako kažu, „promoviranja krajnje desnih, fašističkih ideja“ na sveučilištu, što temelje na vezama udruge s konzervativnim skupinama u Britaniji i SAD-u te navodnom fašističkom karakteru spomenutih filozofa.

Studentski zbor na kraju svoje odluke poziva na „borbu protiv fašizma i krajnje desnice, u udruženom frontu studenata, radnika, sindikata i šireg radničkog pokreta, s perspektivom borbe protiv korijena fašizma – kapitalizma. Prema tome, borba treba biti udružena pod programom socijalističke preobrazbe društva.“ Odluka je kritizirana u nacionalno-konzervativnim krugovima u Britaniji te od strane zagovornika slobode govora.

Autor: L.M.