Na Novosadskoj TV se navodi kako je došlo 2000 pripadnika Crne legije iz Hercegovine, a jedan od momaka sa snimke govori “Došlo nas je 20, a rasturili smo ih k’o mačiće”.

Na snimci se dalje govori kako su uništili 5 tenkova, 2 transportera, 1 kamion i samohod te izrašetali jedan avion. “Jedan je naletio, nije više proletio” – dobacio je jedan vojnik. Drugi dodaje kako su sve to napravili u Vukovaru, a ima ih 27. Dalje pokazju s kakvim sve projektilima su neprijatelji pucali na njih.

Autor se u nastavku pita tko su ti momci koje je Novosadska TV ocijenila kao Crnu legiju, vojsku koja broji 2500 ljudi, a oni odgovaraju gangom kao pravi Hercegovci, iako naglašavajući kako imaju i mrtve i ranjene, ali moraju pjevati.

Dalje govore kako su rođeni u Posušju, Zavelimu, Raktinu, Ljubuškom i Širokom Brijegu.