Komunistička elita

(Propitivanje valjanosti teze o velikom diskontinuitetu društvenih elita u Hrvatskoj prije i nakon 1990. na lokalnom primjeru)

Autor: Patrik Alikarević

U hrvatskom javnom prostoru dominantna je i gotovo općeprihvaćena teza o velikom diskontinuitetu društvenih, političkih i ekonomskih elita u Hrvatskoj prije i nakon 1990., odnosno demokratskih promjena, iako se u posljednje vrijeme sve više javljaju glasovi nekih uglednijih kolumnista i javnih djelatnika koji ju propituju i pokušavaju dekonstruirati, počevši od Jure Vujića, Ivice Šole, Nine Raspudića, Ivice Lučića i drugih. Oni uglavnom ističu primjere danas uspješnih privatnih poduzetnika čiji korijeni obiteljske akumulacije kapitala sežu duboko u jugokomunističku prošlost i parazitiranje pri javnom sektoru te političkih dinosaura koji su mimikrijom preživjeli rušenje totalitarizma, čijoj su izgradnji i održanju sami godinama doprinosili. Pritom znaju isticati druge prijelomne godine 20. st., poput 1918., 1941. i posebno 1945., kao znatno snažnije obilježene većim diskontinuitetima, društvenim prevratima te potpunom izmjenom političkih i ekonomskih elita, koju su često pratile masovne egzekucije, suđenja, diskriminacijske odredbe i oduzimanje imovine.

Ovdje će se pokušati dati mali prilog toj dekonstrukciji, na primjeru osječke tvrtke Elektromodul, osnovane 1990., u vlasništvu poduzetnika Damira Taslidžića i suvlasništvu njegova sina Vedrana Taslidžića, o kojoj se već pisalo na ovome portalu. Međutim, korijeni svega mogu se pronaći mnogo ranije. Naime, Damirov otac Fahrudin Taslidžić, kao član Mjesnog sindikalnog vijeća i promatrač na izborima za Narodnu skupštinu FNRJ 1950. ispred Narodne fronte, prvo je sudjelovao u vršenju političkog pritiska na osječke isusovce i njihova superiora Filipa Mašića, kako bi izašli na izbore i podržali listu Narodne fronte. Međutim, kako su isusovci odbacili ideju izlaska na nedemokratske izbore i podržavanja liste Narodne fronte, uz određene Mašićeve usmene opaske i društvenopolitičku kritiku tadašnjeg sustava, pred izaslanstvom u kojem je bio i Fahrudin Taslidžić, spomenuto izaslanstvo o tome je izvijestilo osječku UDBU, koja je poduzela sljedeći korak pa je Mašić u montiranom sudskom procesu osuđen na godinu dana zatvora, od kojih je odležao šest mjeseci. Za ovakve i slične usluge komunistička vlast nagradila je Taslidžića mjestom direktora komercijalnog sektora osječke Slobode – tvornice keksa i kruha. Budući da je Elektromodul osnovan u praskozorje demokratskih promjena i otvaranja tržišnog gospodarstva, jasno se može povezati očeva akumulacija kapitala i poslovno umrežavanje s povlaštene pozicije u vrijeme bivšeg sustava, sa sinovljevom poduzetničkom inicijativom, s obzirom da mu je na taj način prokrčen, otvoren i omogućen lakši i brži put do poslovnog uspjeha, u kojemu i danas uživa, uz otvorenu podršku svih gradskih vlasti grada Osijeka od demokratskih promjena do danas.

Stoga se ovdje u prilogu donosi prijepis izvornika zapisnika o iskazu Fahrudina Taslidžića pred UDBA-om, te obrazloženja presude Mašiću, a svi su ti dokumenti objavljeni i mogu se pronaći u knjizi autora Miroslava Akmadže i Slađane Josipović Batorek pod naslovom Stradanja svećenika Đakovačke i Srijemske biskupije 1944. – 1960. (str. 264. – 284.).

 

Filip Mašić (isusovac), šest mjeseci u zatvoru
...
Tijekom djelovanja u Osijeku Kotarski sud u Osijeku 30. lipnja 1950. osudio ga
je na godinu dana zatvora, a Okružni sud u Osijeku navedenu je kaznu smanjio 
na šest mjeseci zatvora, o čemu svjedoče spisi koje ovdje donosimo.
U ožujku 1950. održavani su komunistički izbori, a njihovi su se aktivisti 
natjecali tko će u svom kraju postići veći postotak odaziva glasača na izbore.
Od same uspostave komunističke vlasti velika većina katoličkih svećenika 
odbijala je glasovati na izborima, smatrajući ih nedemokratskim i ne želeći 
svojim glasovanjem dati legitimitet nedemokratskoj vlasti. Predstavnici vlasti
 vršili su na njih pritisak s ciljem da svećenici izlaskom na izbore pošalju 
poruku vjernicima da i oni trebaju glasovati. Tako su predstavnici Narodne 
fronte, tj. organizacije koja je zapravo predstavljala komuniste i jedina 
sudjelovala na izborima, posjetili samostan isusovaca i vršili pritisak na 
priora samostana Filipa Mašića da on i njegovi svećenici glasuju na izborima. 
Mašić se tome odupro i ušao u raspravu s predstavnicima Narodne fronte, o 
čemu su oni izvjestili UDB-u: o tome svjedoče njihovi iskazi koje ovdje 
donosimo.“

Izvor: Miroslav Akmadža – Slađana Josipović Batorek, Stradanja svećenika Đakovačke i Srijemske biskupije 1944. – 1960., str. 264.

 

 „Zapisnik o iskazu Fahrudina Taslidžića 31. ožujka 1950. u cijelosti slovi:
...
O saslušanju svjedoka TASLIDŽIĆ FAHRUDINA, sastavljen u kancelarijskim prostorijama 
Odjeljena UDB-e za grad Osijek, 30. marta 1950. g. Isljednik: Dubičanac Joco [v. r.] 
Zapisničar: Paunović Mileva [v. r.] Svjedok je upozoren na dužnost kazivanja istine 
u vezi sa predmetom isljedjenja, kao i na krivičnu odgovornost u koliko pri isledjenju 
navede neistinite iskaze.
Na postavljena pitanja odgovara: 
Zovem se TASLIDŽIĆ FAHRUDIN, funkcioner Mjesnog sindikalnog vijeća u Osijeku, 
sin Izeta i Esme r. Djinić, rodjen 8. maja 1919. g. u Gradačcu, NR Bosna i Hercegovina, 
po zanimanju činovnik, Hrvat, državljanin FNRJ, pismen, oženjen, stalno nastanjen u 
Osijeku, Mažuranićev vijenac 5.
Prema našem saznanju Vi ste u zajednici sa Vulić Mitrom, dne 26. III. o. g. posjetili 
nastambu svećenika isusovaca u Beogradskoj ul. 27. Iznesite kakov razgovor je vodjen 
izmedju Vas i svećenika Mašić Filipa? 
Dne 26. III. o. g. t. j. na dan izbora za Narodnu skupštinu FNRJ, nalazio sam se na 
biralištu br. 50 i to na dužnosti čuvara kutije. Oko 18 sati poslije podne došao je 
na isto biralište drug Gracin Mato, tajnik 16. osnovne organizacije Narodne fronte. 
50. biralište bilo je u sklopu 16. osnovne organizacije. Po dolasku u biralište drug 
Gracin pozvao me je na ulicu, gdje su čekah drugovi Vulić Mitar i Otulić Tomo, članovi 
NF. Drug Gracin je nama objasnio da bi kao frontovci trebali posjetiti svećenike-isusovce 
u Beogradskoj ul. br. 27 s tim da ih po posljednji puta pozovemo da se odazovu 
glasanju. Nakon kraćeg zadržavanja Vulić Mitar, Otulić Tomo i ja uputili smo se u 
nastambu svećenika.
...
Vidjevši da je taj svećenik neprijatelj današnjeg društvenog uredjenja u našoj zemlji, 
mi smo prema njemu zauzeli oštriji stav, no ne nekog pritiska i slično. Rekli smo mu da 
su oni koji neće izaći na glasanje šačica jada, a on nam je postavio pitanje: „Što mislite 
tko bi na današnjim izborima pobijedio da su oni zaista slobodni i da kod svake kutije 
stoji po jedan milicioner.“ Dali smo mu odgovor da bi svakako pobijedila Narodna fronta, 
a on je rekao ne pobijedila ne bi lista Narodnog fronta. Zatim smo drugovi i ja saopštili 
tom svećeniku da će naša osnovna organizacija i članovi NF, voditi u buduće računa o 
takovim ljudima, a svećenik je odgovorio: „Ja ću ići glasati ali Vi promijenite Ustav.“ 
Ja sam mu postavio pitanje: „A što bi prema vašem mišljenju trebalo promijeniti u Ustavu?“ 
Svećenik je uskratio odgovor. U nastavku razgovora isti taj svećenik govorio je kako je 
jednom prilikom putovao željeznicom i na željezničkoj stanici slušao je razgovor izmedju 
rukovodioca narodne vlasti koji su u izlaganjima ispoljavali nezadovoljstvo, te je 
napomenuo kako Vam neće biti radnici nezadovoljni, kada su i rukovodioci.
Sjetio sam se da je svećenik, govorio i o tome kako je u Engleskoj izborni zakon 
demokratičan, da tamo prilikom zadnjih izbora postavljene kutije u koje se nije trebalo 
bojati glasati, napomenuvši: „Ono je demokracija, a gdje Vam je Vaša? Kakovu garanciju 
pruža istinitost prebrojavanja kuglica iz one crne kutije, gdje Vam je Informbiro ili onaj 
koji će prebrojavanje kontrolisati?“
Napominjem da Vulić Mitar, Otuliić Tomo i ja nismo bili primijetili da je taj svećenik 
/kojemu sam Prezime kasnije saznao/ Mašić bio u pripitom stanju ili nekom nenormalnom. 
Osim toga mi se njemu nismo prijetili mjerama koje bi kršile zakonske propise. U zapisnik 
su unešene sve moje riječi i u znak odobrenja isti podpisujem.
Dovršeno, odobreno i potpisano.
Isljednik: Dubičanac Joco [v. r.] Zapisničar: Paunović Mileva [v. r.] 
Saslušani: Fahrudin Taslidžić [v. r.]
Na temelju navedenih iskaza Filip Mašič uhićen je i pritvoren u Osijeku 28. travnja 1950., 
zbog kaznenog djela klevete protiv „narodne“ vlasti. Istog dana počelo je njegovo 
saslušanje u osječkoj UDB-i koje je prekidano i nastavljano u više navrata 8., 12., 16., 
19. i 25. svibnja 1950. godine.“

Izvor: Miroslav Akmadža – Slađana Josipović Batorek, Stradanja svećenika Đakovačke i Srijemske biskupije 1944. – 1960., str. 270. – 271.

 

„Za svjedoke su predloženi Pavao Bošković, Mate Gracin, Mitar Vulić i 
Fahrudin Taslidžić, Predloženo je da se Mašić proglasi krivim uz sljedeće 
obrazloženje:
Na dan izbora za Narodnu skupštinu dne 26. III. 1950. ustanovilo je rukovodstvo 
16. Osnovne organizacije NF u Osijeku, da su do 14 sati svi birači glasovali 
osim pet isusovaca iz isusovačkog samostana u Osijeku, Beogradska ul. br. 27 
[danas Ul. kardinala Alojzija Stepinca]. Kako je s obzirom na takmičenje medju 
osnovnim organizacijama bilo važno da birači do posljednjeg glasaju, to je 
rukovodstvo Osnovne organizacije zaključilo, da u isusovački samostan pošalje 
jednu delegaciju, koja će isusovcima protumačiti važnost izbora za Narodnu 
skupštinu i predočiti im dužnost svakog svjesnog gradjanina i frontovca da glasa. 
S time u vezi posjetile su isusovce četiri delegacije. Oko 15 sati posjetile su 
isusovački samostan drugovi Bošković Pavle i Gracin Mato, kako je njihova posjeta 
bila bezuspješna, oko 18 sati po posljednji puta posjetili su isusovce drugovi Vulić 
Mitar, Taslidžić Fahrudin i Otulić Tomo. Obje ove delegacije osobno je primio 
superior samostana optuženi Filip Mašić, koji je u razgovoru sa frontovcima izrazio 
svoje neprijateljstvo s prema Narodne vlasti klevetajući je i vredjajući je riječima 
opisanim u dispozitivu ove optužnice.
Optuženi Filip Mašić priznao je, da je kritične zgode, kazao inkriminirane izjave. 
Brani se, da nije imao namjeru klevetati i vrijedjati Narodnu vlast. Ističe da, je 
sa izaslanim frontovcima dulje vremena prijateljski razgovarao i po pojedinim 
pitanjima diskutirao, te da i ova činjenica dokazuje, kako nije neprijatelj našega 
društvenog uredjenja i da mu ni na kraj pameti nije bila namjera, da svojim izjavama 
kleveta i vredja Narodnu vlast.“

Izvor: Miroslav Akmadža – Slađana Josipović Batorek, Stradanja svećenika Đakovačke i Srijemske biskupije 1944. – 1960., str. 280. – 281.

 

„Svjedok Fahrudin Taslidžić takoder je ostao kod svog iskaza iz istrage, a 
iskaz je svjedoka Mitra Vulića pročitan. Svjedok Taslidžić na Mašićev je upit 
potvrdio da je Mašiću kazao kako će on voditi računa o njima, zato što ne idu 
na glasanje. Mašić je opovrgnuo tvrdnju da je kazao za radnike da su u bivšoj 
Jugoslaviji bili samo izrabljivani, a nisu bili robovi „a šta su danas“. 
Poricao je i sve navode iz izjave svjedoka Mitra Vulića.
...
Nakon završene rasprave Sudsko vijeće donijelo je presudu kojom se Filip Mašić 
proglašava krivim i osuđuje na kaznu lišenja slobode u trajanju od godine dana: 
u kaznu mu se uračunava i izdržani istražni zatvor od 28. travnja 1950. do 
pravomoćnosti. U presudi je istaknuto da je kod odmjeravanja kazne uzet u obzir 
stupanj društvene opasnosti samog djela, uz sljedeće obrazloženje:
Ovakvo djelo društveno je vrlo opasno, jer je ono upereno protiv naše najveće 
tekovine, upereno je protiv naše Narodne demokracije, jer vrijedja i kleveće, 
upereno protiv čitave naše Narodne vlasti i protiv svega onoga, što je naš narod 
najtežim žrtvama izvojevao. Jedan od gornjih svjedoka izjavio je da dopušta da je 
rekao optuženom, da je neprijatelj današnjice, a to je posve prirodno, jer je 
svjedok iz svih optuženikovih izjava smatrao da to može slobodno zaključiti.
Društveno je opasan i sam optuženi, jer je on, i ako vrlo obrazovan čovjek, 
gornje izraze dobacivao baš našim najsavesnijim frontovcima, aktivistima, znajući, 
da će ih time najviše povrediti i to naročito baš na sam dan izbora, jer mu je 
moralo biti jasno da oni ulažu sve snage, da ubijede što više glasača da izadju 
100% na izbore. On je znao da jedino on i još njegovih 5 isusovaca nisu jedino u 
njihovoj osnovnoj organizaciji izašli na izbore i da će time pokvariti postotak 
glasalih.“

Izvor: Miroslav Akmadža – Slađana Josipović Batorek, Stradanja svećenika Đakovačke i Srijemske biskupije 1944. – 1960., str. 282. – 283.