zagreb pride, istanbulska konvencija, transrodnost, rod, transeksualci

LGBT udruge Zagreb pride i Trans Aid su u javnoj raspravi o ratifikaciji Istanbulske konvencije zatražile da ‘muškarci koji se osjećaju kao žene’ mogu biti prihvaćeni u skloništa za žene:

“Istraživanje je pokazalo da u Hrvatskoj transžene [muškarci koji se izjašnjavaju kao žene] doživljavaju više ozbiljnijih oblika nasilja u usporedbi s drugim ženama, a postoje i ozbiljne institucionalne prepreke u postupku prijavljivanja. Zbog tog je razloga potrebno značajno unaprijediti postupak pravnog priznavanja roda tako da se on temelji isključivo na principu samoodređenja te uvesti promjene u odnosu na zahtjeve za prihvat u skloništa za žrtve nasilja.” (str. 4. i 13. javne rasprave u aplikaciji E-savjetovanja)

Drugim riječima, ove LGBT udruge traže da Hrvatska poput Argentine (2013.), Danske (2014.), Irske (2015.), Malte (2015.), Norveške (2016.) i Belgije (24. 5. 2017.) ozakoni promjena spola u dokumentima na temelju obične izjave nadležnom državnom tijelu kako bi muškarci koji se osjećaju kao žene mogli ući u skloništa za žene ako su žrtve nasilja.

Važno je istaknuti da Zagreb pride i Trans Aid ovo traže upravo kao mjeru provedbe Istanbulske konvencije.

Istanbulska konvencija, s obzirom da u sebi sadrži rodnu ideologiju, primjenjuje mehanizme zaštite žena od nasilja i na muškarce koji se izjašnjavaju da su žene – kao da su žene. Naravno, svi građani trebaju biti zaštićeni od nasilja, pogotovo najranjiviji – djeca, žene i starije osobe, no kao što je više puta isticano u javnoj raspravi – Istanbulska konvencija zloupotrebljava zaštitu ovih ranjivih skupina od nasilja kako bi nametnula svima rodnu ideologiju, koja će u konačnici dovesti do novog nasilja i neugodnosti za žene – u ženskim skloništima, svlačionicama, sportovima, školama – jer omogućuje muškarcima koji se izjašnjavaju kao žene zakonski status “žene”.

Nažalost, LGBT udruge koriste patnje osoba koje osjećaju da su drugog spola kako bi u društvu na različite načine ozakonile rodnu ideologiju. Te osobe svakako trebaju naše brige i molitve, i trebaju biti zaštićene od nasilja, no odgovor na njihove probleme nije rodna ideologija, kao što primjerice odgovor na patnje i probleme radnika u 19. i 20. stoljeću i danas – nije komunistička ideologija.

Ako se Istanbulska konvencija ratificira – Zagreb pride, Trans Aid i ostale LGBT udruge će u Hrvatskoj tražiti donošenje “zakona o rodnom samoodređenju” na temelju odredbi Istanbulske konvencije. To bi otvorilo vrata scenariju sličnom onome u Kanadi kada se muškarac predstavljao kao žena te ulazio u skloništa za žene žrtve nasilja kako bi ih napastovao. Država Ontario je 2012. donijela tzv. zakon o rodnom identitetu koji omogućuje “transrodnim osobama” – muškarcima koji se izjašnjavaju da su žene – korištenje prostorija (zahoda, svlačionica, skloništa i sl.) namijenjenih ženama, i obratno. Zakon o rodnom identitetu omogućio je Christopheru Hambrooku da pod imenom Jessica uđe u skloništa za žene i napastuje jedne od najugroženijih žena – one koje su već pretrpjele nasilje.

Izvor: Narod.hr