udruga franak euro krediti valutna klauzula

Udruga Franak objavila je poziv dužnicima s promjenjivim kamatama koji su kredite ugovorili prije 2010. godine da se učlane u Udrugu Franak i izbore pravno svoje nezakonito naplaćene kamate.

“Udruga Franak poziva sve euro dužnike u kreditima s promjenjivim kamatama, ugovorenim prije 2010. godine, da se učlane u Udrugu Franak i izbore pravno svoje nezakonito naplaćene kamate.

Pročitajte poziv s poveznice, proučite ga, učlanite se u Udrugu Franak i naučite kako do svojih PRAVA odnosno do NOVCA koji su vam banke nezakonito naplatile!

Pozivamo sve zainteresirane dužnike u euro kreditima da se učlane u Udrugu Franak i ostvare mogućnost podizanja privatne skupne tužbe protiv banke zbog nezakonitih povećanja kamata te mogućnost savjetodavne pomoći u privatnim tužbama.

Privatna skupna tužba

Udruga Franak će za članove Udruge Franak koji su između 10. rujna 2003. i 31. prosinca 2008. godine ugovorili kredite s valutnom klauzulom EURO i promjenjivom kamatnom stopom u jednoj od 7 banaka osuđenih pravomoćnom presudom u kolektivnom sudskom procesu, organizirati podizanje privatne skupne tužbe na temelju glave 15. Zakona o parničnom postupku pod sljedećim osnovnim uvjetima:

1.) Prvih maksimalno 10 članova Udruge Franak, koji se jave na pravni mail Udruge Franak – [email protected] – ostvaruju mogućnost podizanja skupne tužbe protiv banke kojom će se zahtijevati vraćanje preplaćenih iznosa kamata uz isplatu zakonitih zateznih kamata. Dužnici Sberbank d.d. ne mogu sudjelovati u skupnoj tužbi, jer je Sberbank d.d. oslobođena u kolektivnom sudskom procesu protiv 8 banaka.

2.) Skupna tužba podiže se na maksimalni iznos predmeta tužbe 250.000 kn – te će taj iznos ograničavati broj suparničara koji sudjeluju u tužbi. Suparničari koji u konkretnom kreditu po izračunu Udruge Franak imaju preplate kamata veće od 30.000,00 kn neće moći sudjelovati u skupnoj tužbi.

3.) Suparničari moraju imati kredit ugovoren u istoj banci s nadležnošću suda u istome gradu. To znači da će prvi suparničar iz iste banke i s nadležnošću suda u istome gradu, koji zatvori maksimalni broj suparničara, zatvoriti i konačni krug za skupnu tužbu. Banke koje dolaze u obzir su: Privredna banka Zagreb, Reiffaisenbank, Zagrebačka banka, OTP banka, Hypo Alpe Adria Bank, Splitska banka i Erste banka.

4.) Za ostale članove Udruge Franak s euro kreditima koji se jave na pravni mail, bit će organizirana savjetodavna pomoć, dok neće biti moguće organizirati kompletnu organizaciju sudskoga procesa. Ova točka odnosi se na sve dužnike u euro kreditima, bez obzira kada su i u kojoj banci ugovorili kredite.

5.) Osim opisane organizacije tužbenog procesa, Udruga Franak će organizirati izračune preplaćenih iznosa kamata za prvih 100 članova Udruge Franak u euro kreditima koji se jave na pravni mail, bez obzira kada su i u kojoj banci ugovorili kredit, izuzetak je Sberbank za koju nećemo raditi izračune, jer je to za tu banku nešto složeniji proces. Izračuni će biti informativnog karaktera, i neće ih izraditi sudski vještak, nego članovi Udruge Franak.

Uvjeti za sudjelovanje

Konkretni uvjeti da bi netko uopće bio kandidat za sudjelovanje u skupnoj tužbi su sljedeći:

1.) Euro kredit mora biti ugovoren između 10. rujna 2003. i 31. prosinca 2008.
2.) U euro kreditu mora biti ugovorena promjenjiva kamatna stopa koja se mijenja odlukom banke ili na temelju općih uvjeta banke ili na temelju tržišnih uvjeta, pri čemu nisu ugovoreni nikakvi egzaktni podaci na temelju kojih se kamata mijenja.
3.) Tijekom otplate kredita kamata se morala povećavati, ako je nakon početno ugovorene kamate kamata smanjivana ili ostala jednaka početno ugovorenoj kamati – nema temelja za podizanje tužbe.
4.) Svatko tko želi sudjelovati u skupnoj tužbi, mora biti spreman da će cijeli postupak biti javno praćen u medijima te će u skladu s time svatko tko na to pristane, s Udrugom Franak i odvjetnikom zastupnikom kojeg bira i dogovara Udruga Franak potpisati ugovor, u kojemu će između ostaloga pisati:

• Da je suparničar spreman na javnost kompletnoga sudskog postupka
• Da Udruga Franak plaća sve troškove postupka do završetka sudskog procesa
• Da suparničari vraćaju Udruzi Franak njezine kompletne troškove, ako dobiju sudsku zadovoljštinu
• Da Udruga Franak snosi kompletne troškove u slučaju poraza u tužbenom procesu
• Da će suparničari, ako pobijede u procesu, po završetku sudskoga procesa platiti odvjetniku proviziju 10% bruto od presuđenog iznosa iz tužbe
• Da Udruga Franak ima pravo medijski istupati i javno objavljivati sve pojedinosti o odnosnome sudskom procesu
• Da će suparničar koji eventualno odustane tijekom procesa, platiti sve dotad nastale sudske troškove te Udruzi Franak vratiti svoj dio troškova koje je već Udruga platila.

5.) Svaki kandidat za skupnu tužbu na pravni mail Udruge Franak treba dostaviti:
6.) Skeniranu uplatnicu kao dokaz da je uplaćena članarina Udruzi Franak za 2016. godinu
7.) Svoj ugovor o kreditu i eventualne anekse ugovora
8.) Obavijest banke o svim promjenama kamata u odnosnome kreditu
9.) Ispis svih uplata po kreditu (promet po kreditu) iz čega se vidi koji je udio kamate, a koji je udio glavnice u kreditu
10.) Početni otplatni plan s početno ugovorenom kamatom.

Kandidati koji ne dostave opisane podatke, neće moći kandidirati za skupnu tužbu, s tim da je moguće kasnije dostaviti podatke od c) do e), ali u roku najviše 15 dana od dostave podataka pod a) i b).

Podaci od c) do e) mogu se zatražiti u banci, ako dužnik nema te podatke. Banke uglavnom naplaćuju izdavanje tih podataka, ali bez toga nije moguće izračunati preplaćene iznose kamata niti utvrditi ima li temelja za tužbu. Svatko mora biti svjestan rizika da će platiti propisanu naknadu banci, a da možda neće biti sudionik skupnog tužbenog procesa.

Pripreme od 1. lipnja

GRAĐANI REPUBLIKE HRVATSKE, SVI VI KOJI STE UGOVORILI EURO KREDITE S PROMJENJIVOM KAMATNOM STOPOM KOJA SE MIJENJA ODLUKOM BANKE, UČLANITE SE U UDRUGU FRANAK I PODIGNITE TUŽBE ZA VRAĆANJE PREPLAĆENIH KAMATA. PRIJAVITE SE NA NAŠ PRAVNI MAIL U SKLADU S OPISANIM UVJETIMA – [email protected]

OD 1. LIPNJA 2016. ZAPOČET ĆE PRIPREME ZA SKUPNU TUŽBU I OBJAVIT ĆE SE SUPARNIČARI KOJI U TUŽBI SUDJELUJU.

UDRUGA FRANAK ŠTITI PRAVA SVIH DUŽNIKA!

Udruga Franak neće nestati sve dok ne nestane bezakonje koje ju je stvorilo”, navodi se na stranicama Udruge Franak.

Izvor: Sloboda.hr