aca_classroom_writing2_w

Prijave ispita državne mature za ovogodišnji ljetni rok koji će početi 20. svibnja završile su 1. veljače. Oni koji žele naknadno prijaviti ili odjaviti neki ispit još uvijek to mogu učiniti na linkovima koji su ponuđeni na stranici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO).

Na maturu bi trebalo izaći 31.588 učenika, a podaci pokazuju da je ove godine manje onih koji prijavljuju višu razinu matematike (9.512), a više (21.498) onih koji se odlučuju za višu razinu hrvatskog. Neki stručnjaci upozoravaju da je znanje naših maturanata iz godine u godinu sve lošije, što potvrđuju i rezultati međunarodne procjene znanja i vještina PISA prema kojima su hrvatski 15-godišnjaci ispodprosječni, a to posebno vrijedi za matematiku. Dvojku ili trojku iz matematike ima čak 70 posto srednjoškolaca!

Načelnica Odjela za organizaciju i provođenje ispita mag. paed. Višnja Francetić kaže da se učenici ravnaju prema razinama matematike koje fakulteti traže.

‘Fakulteti su očito o tome promislili. Tehnički ne odustaju od razine A, međutim društveni uglavnom traže razinu B, pa učenici ne žele riskirati’, rekla je.

Ispiti nisu teži nego prijašnji

Francetić tvrdi da se zahtjevnost ispita nije mijenjala u odnosu na prošlu godinu.

‘Promjene su samo tehničke. Pitanja koja su se pokazala loše formuliranima su izbačena, izbačen je i dio zadataka i sl. Sadržaji ispita su takvi da su pokriveni kako gimnazijskim tako i četverogodišnjim strukovnim programima. Prigovori pristupnika nisu uvijek utemeljeni, a oni koji jesu riješeni su’, objasnila je.

Gdje lako do informacija?

Francetić učenicima savjetuje da posjete stranice Centra na kojima imaju sve potrebne službene informacije – od toga koji se modeli kalkulatora mogu koristiti do prijašnjih testova. Ne preporučuje da se ravnaju prema informacijama koje sami pronađu na internetu jer one mogu biti pogrešne, a naglašava da bi si učenici jako olakšali život kada bi pročitali ponuđene materijale koji nisu naročito opsežni.

‘Sve što treba znati o ispitima objavljeno je u ispitnim katalozima, prema kojima se polažu ispiti državne mature, na stranicama Centra www.ncvvo.hr.

Svi službeni podaci o tome što od pristupnika traže određeni fakulteti, odnosno studijski programi objavljeni su na stranici www.postani-student.hr na poveznici Studijski programi te na mrežnoj stranici www.studij.hr – dovoljno je samo upisati naziv studija na određenom sveučilištu.

Od 7. veljače 2014. objavljene su i orijentacijske rang liste na kojima svaki kandidat može pratiti svoje privremeno bodovno stanje s obzirom na prijavljene studijske programe u izborniku Moji rezultati/Rezultati po prijavljenim studijskim programima.

Depressed student having a lot to read looking at the camera

Na mrežnoj stranici www.postani-student.hr objavljene su brošure za sve kategorije pristupnika s detaljnim informacijama o načinu prijave, polaganja ispita državne mature, prijava na visoka učilišta, stvaranju rang-lista te s kalendarom rokova za sve aktivnosti. Također, na istoj stranici objavljuju se i obavijesti kojima se pristupnike opominje na aktivnosti koje moraju obaviti u ovome postupku. Na njihovim stranicama, kojima pristupaju svojim korisničkim podacima, dnevno mogu pratiti sve što se tiče njihovih obveza. Prema upitima koji pristižu u Centar, vidljivo je da se navedeni materijali ne čitaju. Učenici u školama mogu se za sva pitanja i eventualne nejasnoće u vezi s državnom maturom javiti ispitnome koordinatoru u svojoj školi, a mogu kao i svi ostali pristupnici dobiti informacije telefonom na broj Info centra: 01 4501 899. Za sva pitanja oko studijskih programa mogu kontaktirati Središnji prijavni ured.

Na mrežnim stranicama Centra, osim ispitnih materijala s prethodnih matura i ispitnih kataloga, objavljen je i Vodič kroz ispite državne mature 2013./2014. u kojem je opisano sve o ispitima koji će se provoditi na ovoj maturi.

Prema tome, sve službene informacije objavljuju su na gore navedenim stranicama, a Centar ne odgovara za informacije objavljene na drugim mrežnim stranicama’, rekla nam je Francetić.

Kako se dodatno pripremiti za maturu?

U NCVVO-u smatraju da je najbolja priprema za maturu znanje koje su učenici stekli u školama od svojih nastavnika te učenje prema ranijim testovima pa ne preporučuju posebno niti jednu organizaciju koja organizira takve pripreme.

No web stranica Srednja.hr preporučuje izbor nekih koje su se pokazale kao najbolje, a stranica mojamatura.net, koja blisko surađuje s NCVVO-om, nudi i besplatne pripreme.

Izvor: tportal.hr
Foto: widener.edu