vesna pusić srbij inauguracija kolinda vesna pusić hns radimir čačić josip sapunar lex perković

U izvješću o obavljenoj reviziji u Ministarstvu vanjskih poslova utvrđena je nepravilnost koja se odnosi na zaposlenicu koja je bila na radnom mjestu administrativne tajnice u Kabinetu ministra, za što je primala plaću za redovan rad.

Problem je u detalju koji se odnosi na ugovore o djelu koje je potpisala, a koji se, prema Reviziji, nisu smjeli zaključivati.

Upravo na temelju njih, tajnici je od 2013. do 2015. isplaćena novčana naknada (28 mjesečnih isplata) u ukupnom iznosu 297.783,00 kn bruto, od čega se na isplate (dvanaest mjesečnih isplata) u 2015. odnosi ukupno 120.808,00 kn bruto, javlja Dnevnik.hr.

Dio izvješća Revizije koji se odnosi na ovaj problem prenosimo u cjelosti:

„Ministarstvo je s jednom zaposlenicom koja je prema rješenjima bila raspoređena na radno mjesto administrativne tajnice u Kabinetu ministra i za što je primala plaću za redovan rad, u srpnju 2013. te u siječnju i prosincu 2014., zaključilo ugovore o djelu za obavljanje poslova prikupljanja i obrade dokumentacije te drugih poslova. Na temelju navedenih ugovora o djelu, zaposlenici je u 2013., 2014. i 2015. isplaćena novčana naknada (28 mjesečnih isplata) u ukupnom iznosu 297.783,00 kn bruto, od čega se na isplate (dvanaest mjesečnih isplata) u 2015. odnosi ukupno 120.808,00 kn bruto.

Odredbama članka 62. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 1/15), propisano je da se pojedini poslovi koji se obavljaju u državnom tijelu, osim poslova koje obavljaju državni službenici iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona, mogu na temelju ugovora o djelu povjeriti pružateljima stručnih usluga izvan državne službe. Nadalje, odredbama članka 3. navedenog Zakona je, između ostalog propisano da poslove u državnim tijelima obavljaju državni službenici i namještenici. Državni službenici su osobe koje u državnim tijelima kao redovito zanimanje obavljaju poslove iz djelokruga tih tijela, a namještenici su osobe koje u državnim tijelima rade na pomoćno – tehničkim poslovima i ostalim poslovima čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i kvalitetnog obavljanja poslova iz djelokruga državnih tijela. Iz navedenog proizlazi da se sa zaposlenicom Ministarstva za obavljanje poslova prikupljanja i obrađivanja dokumentacije te drugih poslova, nisu smjeli zaključivati ugovori o djelu.

Navedene poslove za koje su zaključeni ugovori o djelu, zaposlenica je trebala obavljati u okviru svojih redovnih poslova na koje je raspoređena prema rješenjima Ministarstva i za što je primala plaću za redovan rad.

Državni ured za reviziju nalaže postupati u skladu s odredbama Zakona o državnim službenicima“

Izvor: Sloboda.hr/Dnevnik.hr
Foto: fah