fgevx6F

Hrvatska je godinama u vrhu u Europi po čistoći mora i na to s pravom možemo biti ponosni. U posljednje četiri sezone kakvoća mora za kupanje bila je izvrsna ili dobra na čak 99% točaka mjerenja. Naša je obaveza raditi na tome da takvo stanje očuvamo i da taj potencijal pretvorimo u održivi rast i razvoj, posebice u turizmu. To je naše i europsko strateško opredjeljenje vezano za morski okoliš. Zato aktivno sudjelujemo u Uniji za Mediteran i pripremamo morsku strategiju koja će biti donesena sljedeće godine, rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović na konferenciji za novinare o kakvoći mora za kupanje na plažama hrvatskog Jadrana, prenosi HRT.

Prema izvješćima Europske agencije za zaštitu okoliša, kakvoća mora za kupanje u Republici Hrvatskoj među najbolje je ocijenjenima na području Europe. Hrvatska je u top tri zemlje u Europi, uz Cipar i Maltu.

U 2013. ispitivanje kakvoće mora provodilo se od 15. svibnja do 30. rujna. Uzorci mora uzeti su s 913 točaka ispitivanja na 779 plaža u 7 priobalnih županija. Ocjenom izvrsno ocijenjeno je čak 879, odnosno 96,28% uzoraka. Njih 20 ili 2,19% ocijenjeno je dobrim za kupanje, a 8 uzoraka, odnosno 0,88%, dobilo je ocjenu zadovoljavajuće. Od ukupno 913 uzoraka, njih 6, odnosno 0,66%, ocijenjeno je nezadovoljavajućim za kupanje.

Što se tiče konačne ocjene o kakvoći mora, odnosno ocjene za razdoblje od prethodne četiri sezone, od 2010. do 2013., ocjenom izvrsno ocijenjeno je 96,93% točaka ispitivanja, ocjenom dobro 1,97%, zadovoljavajuće 0,77% i nezadovoljavajuće 0,33%.

Izvor: HRT
Foto: slikezadesktop.com