poplave slavonija zatvorenici

Stanovnici na stradalom području županjske Posavine čiste svoje kuće. Pomažu im ekipe Državnog stožera za zaštitu i spašavanje. Otpada je mnogo, traži se još volontera, a svaki vlasnik dobio je i letak s procedurom čišćenja i dezinfekcije. Na terenu je i ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić.

Prioritet je i dalje povratak stanovnika u evekuirana mjesta te osiguranje svih uvjeta potrebnih za normalan život na područjima koje je Sava poplavila, izjavio je Ostojić u Županji. Izvijestio je kako vojska dovršava prednasip u Rajevom Selu, dok se istodobno dogovaraju radovi na trajnom rješenju probijenog nasipa kod toga mjesta i Račinovaca.

Istaknuo je da su komunalna poduzeća na poplavljenim područjima u punoj funkciji, a danas bi se trebao postići dogovor oko riješanja za osiguranje pitke vode za svo područje stradale županjske Posavine. Najavio je i mogućnost da se u poslove sanacije na stradalim područjima angažiraju i zatvorenici, koji se nalaze u zatvorima poluotvorenog tipa.

Jakovina: Zbrinuto 10.000 grla stoke

S poplavljenog područja zbrinuto je deset tisuća grla stoke koja je na oko 370 farmi pod stalnim veterinarsko-zdravstvenim nadzorom i za koju je osigurana dostava kvalitetne stočne hrane, rekao je danas u Opatiji ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina.

Ministar je rekao i da se na terenu izvlače preostale strvine koje se neškodljivo uništavaju. Istaknuo je da su na terenu mnoge ekipe te kako se očekuje kako bi taj posao trebao završiti u srijedu, a nakon toga počinje procjena štete na objektima.

Na gospodarstvima na koja se može pristupiti rade veterinarski pregledi i sve ostalo kako bi se što prije omogućilo da se stoka vrati i da ljudi na njima počnu raditi.

poplave slavonija zatvorenici

MORH: na sanaciji poplavljenih područja angažirano 340 vojnika

U potpori civilnim institucijama i stanovništvu poplavljenih područja Slavonije tijekom dana je angažirano 340 pripadnika Oružanih snaga, priopćilo je Ministarstvo obrane.

Pripadnici Inženjerijske pukovnije u suradnji sa Zdravstveno-veterinarskim timom angažirani su na izvlačenju lešina životinja u Gunji te na prijevozu civila i timova za asanaciju u Račinovcima.

Bojna za nuklearno-biološko-kemijsku obranu (NBKO) provodi aktivnosti na dekontaminacijskim postajama “ZIB” u Rajevom Selu te “Velebit” u Gunji. Jučer je na dekontaminacijskoj postaji “Velebit” dekontaminirano 295 vozila i 538 osoba, šest čamaca i dva motocikla, dok je na postaji “ZIB” dekontaminirano 230 vozila, 455 osoba i četiri čamca.

Pukovnija veze u suradnji s vodom veze Gardijske oklopno mehanizirane brigade nastavlja s aktivnostima osiguranja komunikacijskih sustava za potrebe Protupoplavnih namjenski organiziranih snaga.

Iz karlovačke vojarne “Kamensko” prevoze materijal (“Bejli” M-1) za potrebe izgradnje jednorasponog lansirnog mosta u Račinovcima.

Vod za opću logističku potporu Zapovjedništva za potporu nastavlja s pripremom i podjelom obroka u tri poljske kuhinje, kao i podjelom vode te popunom pogonskim gorivom. Iz državnih rezervi dopremit će se 50.000 litara goriva. Na terenu su i pripadnici Pukovnije Vojne policije, stoji u priopćenju MORH-a.

Izvor: HRT