josip_boljkovac

Na suđenju Josipu Boljkovcu za ratni zločin počinjen nad civilima 1945. godine na području Duge Rese ispitano je troje svjedoka. Dvoje od njih je potvrdilo kako se za Boljkovca tada govorilo da je bio u tom kraju glavni, da je bio strah i trepet, javlja HRT.

Đurđa Turkalj je rekla kako je njezinom ocu koji je bio u zatvoru 99 dana Boljkovac rekao da je tu jer se družio s domobranima i ustašama.

Dragica Katić vidjela je Boljkovca u tzv. vili, zatvoru u Dugoj Resi, gdje je posjećivala sestre koje su iz kuće odveli Vlado i Dragan Zatezalo koje Boljkovac poznaje. Jednu sestru više nikada nije vidjela.

Ivan Polović bio je zatvoren u tvornici u Dugoj Resi, gdje je bilo još ljudi koji su odvedeni kamionima jedne noći i više se nisu vratili.

Suđenje se nastavlja sutra.