porezna prijava

Izmjena Zakona o porezu na dohodak donosi i poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza. Ministarstvo financija naglašava da im dostupni podaci daju osnovu da samostalno izrađuju informativni izračun godišnjeg poreza na dohodak i prireza i dostavljaju ga poreznim obveznicima, donosi Večernji list.

Privremena se rješenja o postojanju porezne obveze ili povrata preplaćenog poreza moraju građanima dostaviti najkasnije do 30. lipnja za prethodnu godinu, a nakon toga obveznik ima rok od mjesec dana za žalbu ako smatra da su podaci nepotpuni ili netočni.

Po tome, primjerice, radnici koji u toku godine promijene dva i više poslodavaca ne bi morali podnositi poreznu prijavu. Isto tako, poreznici će posebnim postupkom obuhvatiti i građane koji bi dobrovoljnim podnošenjem porezne prijave ostvarili pravo na povrat preplaćenog poreza. Procjena je da bi se time najmanje pola milijuna građana oslobodilo podnošenja obvezne godišnje prijave poreza na dohodak. Posebni se postupak neće primjenjivati za građane koji ostvare dohodak od samostalne djelatnosti – obrtnike, slobodna zanimanja i druge koji vode poslovne knjige – njih približno 105 tisuća, i oni će morati predavati prijave.