braća mamić zdravko mamić vrbanović uskok optužnica

Čelnike Dinama braću Mamić i bivšeg direktora tog kluba Damira Vrbanovića, sadašnjeg izvršnog direktora Hrvatskog nogometnog saveza, USKOK tereti da su zajedno s poreznikom Milanom Pernarom Dinamo oštetili za najmanje 117,8 milijuna kuna, a proračun za barem 12,2 milijuna kuna neobračunatog i neplaćenog poreza i prireza.

U rješenju o provođenju istrage, objavljenom u petak navečer, tužiteljstvo Zdravka Mamića sumnjiči da je nezakonito zaradio najmanje 52 milijuna kuna, a njegovog brata Zorana Mamića za “nepripadnu korist” od 38.1 milijuna kuna.

Uskok u priopćenju objavljenom na svojoj internetskoj stranici nije naveo koliki je iznos mita pritom primio navodno korumpirani porezni inspektor ispostave Porezne uprave u Sesvetama, koji je prvookrivljeni u ovom slučaju. Također nije navedeno ni koliko je bio navodni Vrbanovićev ‘dio’.

Tužiteljstvo je istragu pokrenulo zbog sumnje da su osumnjičenici u poslijednjih šest godina davali, odnosno primali mito, zlouporabili položaj i ovlasti te povjerenje u gospodarskom poslovanju, utajili porez te poticali ili pomagali u zloupotrabi i utaji.

Priopćenje USKOK-a možete u cijelosti pročitati u nastavku:

“USKOK je, na temelju kaznene prijave Samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara Ministarstva financija, donio rješenje o provođenju istrage protiv četvorice hrvatskih državljana (1970., 1959., 1971., 1959.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, davanja i primanja mita, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, utaje poreza ili carine, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te pomaganja u utaji poreza ili carine. (3. 7. 2015.)
Osnovano se sumnja da je I. okr., porezni inspektor Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, Ispostave Sesvete, od svibnja do prosinca 2012. godine, tijekom poreznog nadzora dohotka III. okr za 2009., 2010. i 2011. godinu, kojim nadzorom je trebao utvrditi ima li III. okr. dokazane izvore prihoda za cjelokupnu imovinu i sve izdatke koje je imao u razdoblju od 1. siječnja 2009. do 31. prosinca 2011., te na utvrđeni nesrazmjer i neprijavljeni dohodak obračunati zakonom propisane iznose poreza, nakon što je saznao da je III. okr. na račun NK Dinamo 7. ožujka 2011. uplatio 3.083.324,56 kuna a dan kasnije 21.000.000,00 kuna na ime povrata pozajmica, na traženje III. okr., uz obećanu novčanu naknadu, u cilju pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi III. okr., I. okr. nije poduzeo potrebne radnje radi utvrđivanja porijekla navedenih novčanih iznosa, što je bio dužan učiniti, na koji način nije utvrdio sve okolnosti relevantne za utvrđivanje zakonitih prihoda i izdataka o kojima ovisi obveza plaćanja poreza na dohodak. Na traženje III. okr. I. okr. je 16. srpnja 2012. sastavio zapisnik o obavljenom poreznom nadzoru i zaključak kojim se obustavlja postupak poreznog nadzora. Na opisani način I. okr. nije obračunao porez na dohodak i prirez za 2011. godinu u iznosu od 12.209.650,67 kuna za koji iznos je III. okr., na štetu proračuna, pribavio nepripadnu imovinsku korist.

Nadalje, III. okr. je od I. okr., tijekom veljače 2015. godine, zatražio da mu, nakon što je utvrđeno i od nadležnih institucija pravomoćno potvrđeno da je III. okr. dužan platiti porez i pripadajuće kamate u iznosu od 1.008.290,83 kune, uz obećanu novčanu naknadu, neosnovano i protivno rješenjima i odlukama, umanji obvezu poreza na dodanu vrijednost, na dobit te kamate utvrđene tijekom poreznog nadzora. U cilju realizacije navedenog I. okr. je, iako nije bio zadužen za predmetni spis, isti uzeo u rad te je sačinio rješenje i nalog za knjiženje kojima je III. okr. neosnovano umanjio navedene obveze za 919.297,46 kuna, za što mu je III. okr. kao nagradu isplatio novčanu naknadu. Međutim, do pribavljanja imovinske koristi III. okr. nije došlo jer je voditeljica porezne Ispostave Sesvete, nakon provedenih knjiženja te uvida u predmet, utvrdila da je rješenje koje je sačinio I. okr. protivno odluci nadležnih institucija, te je po njezinom nalogu 6. ožujka 2015. doneseno rješenje kojim se poništava rješenje koje je sačinio I. okr.

Osim navedenog, nakon što je, tijekom provođenja poreznog nadzora na dodanu vrijednost, te poreza na dohodak i doprinose po osnovi pozajmica, zajmova i kredita pravnim i fizičkim osobama za razdoblje od 1. siječnja 2008. do 31. srpnja 2010., utvrđeno da je NK Dinamo III. okr. davao više pozajmica u ukupnom iznosu od 24.083.324,56 kuna te nakon što je utvrđeno da se nevraćene pozajmice trebaju tretirati kao prividni pravni posao i da se III. okr., kao primatelju istih, treba obračunati predujam poreza na drugi dohodak i prireza, II. okr., kao izvršni dopredsjednik i član Uprave NK Dinamo, i IV. okr., kao glavni direktor i član Uprave NK Dinamo su tijekom veljače i ožujka 2011. godine, zajednički i u dogovoru s III. okr., u cilju da III. okr. na teret NK Dinamo osiguraju novčana sredstva za vraćanje pozajmica te mu time pribave znatnu nepripadnu imovinsku korist, poduzeli radnje radi realizacije navedenog. Tako je II. okr. u ime i za račun NK Dinamo jednoj banci podnio zahtjev za kredit koji je u iznosu od 4.400.000 eura odobren i 7. ožujka 2011. doznačen na račun NK Dinamo. Nakon toga je, kako bi se prikrila stvarna namjena kredita, sačinjen „Anex ugovora o profesionalnom igranju“ koji je potpisao IV. okr., a kojim je neosnovano utvrđeno pravo jednog nogometaša na isplatu 50 posto budućeg transfera iako su znali da je taj nogometaš potpisao Zapisnik o raskidu ugovora kojim je potvrdio da nema nikakvih potraživanja prema NK Dinamo. Sukladno Anexu, II. okr. je 7. ožujka 2011. naložio plaćanje 25.894.262,83 kune s računa NK Dinamo na račun navedenog nogometaša, čime je za NK Dinamo nastala neosnovana obveza plaćanja predujma poreza i prireza u iznosu od 5.492.722,42 kune koji je plaćen iz navedenog kredita, nakon čega je nogometaš, sukladno uputi II. okr., 25.894.262,83 kuna istog dana proslijedio na račun III. okrivljenika koji je odmah iznos od 24.083.324,56 kuna proslijedio na račun NK Dinamo, i to na ime povrata dobivenih pozajmica, dok je ostatak zadržao za sebe. Na taj su način neistinito prikazali da je III. okr. svojim sredstvima vratio predmetne pozajmice, zbog čega u daljnjem tijeku provođenja poreznog nadzora nije utvrđeno da se radi o prividnom pravnom poslu, te da NK Dinamo u 2007., 2008. i 2009. godini nije uplatio predujam poreza na drugi dohodak i prireza za III. okr. te da III. okr. navedene primitke nije prijavio u godišnjim poreznim prijavama. Na opisani je način III. okr. omogućeno izbjegavanje plaćanje poreza i prireza u iznosu od 12.654.497,89 kuna te mu je pribavljena i protupravna imovinska korist od 25.894.262,83 kune, dok je NK Dinamo oštećen za 36.672.114,32 kune.

Nadalje je I. okr., od rujna 2009. do listopada 2011. godine, u namjeri da sebi i članovima svoje obitelji pribavi znatnu nepripadnu imovinsku korist, nalagao isplate s računa NK Dinamo na račun jednog nogometaša u ukupnom iznosu od 81.136.427,30 kuna, čime je za NK Dinamo nastala neosnovana obveza plaćanja predujma poreza i prireza na drugi dohodak u iznosu od 14.233.064,27 kuna što je plaćeno iz navedenog iznosa. Potom je nogometaš, prema uputama II. okr., podigao 52.061.889,15 kuna, koji novac je nakon toga predavao II. okr. i, prema njegovim uputama, članovima njegove obitelji. U cilju prikrivanja neosnovanosti navedenih isplata, II. okr. je prikazao da se isplata vrši na temelju dokumenta pod nazivom „Anex ugovora o profesionalnom igranju“, kojim se neosnovano utvrđuje pravo navedenog nogometaša na isplatu 50 posto budućeg transfera. Anex je potpisao II. okr., kao izvršni direktor NK Dinamo, iako je znao da je nogometaš potpisao Zapisnik o raskidu ugovora kojim je potvrdio da nema nikakvih potraživanja prema NK Dinamo. Na opisani način II. okr. je za sebe i članove svoje obitelji pribavio protupravnu imovinsku korist od 52.061.889,15 kuna, dok je NK Dinamo oštećen za iznos od 81.136.427,30 kuna. U vezi primitaka u iznosu od 52.061.889,15 kuna, Samostalni sektor za otkrivanje poreznih prijevara Ministarstva financija provodi daljnje izvide i analize radi utvrđivanja poreznih obveza.

Na opisani je način II. okr. i članovima njegove obitelji pribavljena nepripadna imovinska korist u iznosu od najmanje 52.061.889,15 kuna, te III. okr. u iznosu od najmanje 38.103.913,50 kuna. GNK Dinamo je oštećen za iznos od najmanje 117.808.541,62 kuna, a proračun za iznos od najmanje 12.209.650,67 kuna neobračunatog i neplaćenog poreza i prireza.”