matos_slika851

Dana 21. ožujka 2014. (petak) u Galeriji „Ilica 107“ s početkom u 19.00 sati održat će se tribina pod naslovom „Antun Gustav Matoš – veliki pjesnik, još veći pravaš“. Tribinu organizira Klub sveučilištaraca „Kvaternik“, povodom 100. godišnjice Matoševe smrti.

Kao što naslov tribine kaže, sveučilištarci će predstaviti i obraditi Matoševu pravašku ideologiju koju Matoš provlači kroz svu svoju poeziju, putopise, feljtone, eseje i ostala djela. Matoša će sveučilištarci poglavito prikazati iz perspektive današnje hrvatske mladeži. Slušatelji će moći čuti stare i zaboravljene Matoševe poruke hrvatskoj mladeži, a koje su danas aktualnije nego onda kada ih je Matoš izgovarao.

Na tribini će biti održana tri predavanja:

Dubrakva Oraić Tolić, prefesorica: Matoš i koncept nacije
Tomislav Smoljan, student: Matoš kao pravaš
Frano Čirko, student: Matoševe poruke hrvatskoj mladeži

Pozivamo sve zainteresirane, a posebno mlade, da u petak dođu u Galeriju „Ilica 107“ te poslušaju ovu kvalitetnu tribinu o jednom od najvećih velikana hrvatske povijesti.