stožer za obranu hrvatskog vukovara mimohod

Kada se vojni mimohod organizira, onda ga se priprema najmanje 12 mjeseci unaprijed. To je složena organizacija, zahtjevna je i ozbiljna. Ne treba mnogo mudrosti za razumjeti ovu činjenicu. Dovoljno je pogledati primjere iz prakse, kako to rade ostale države svijeta.

Ovaj MIMO-hod je pripreman ad hoc, sukladno jugofilima na vlasti koji Hrvatsku doživljavaju kao ad hoc državu. Šteta što su za dvadesetu obljetnicu Oluje jugofili na vlasti RH, jer je riječ o velikoj obljetnici velike hrvatske pobjede i domovinske zahvalnosti.

Za cijelo vrijeme svoga vladanja nijednu priliku nisu propustili da omalovaže i ponize hrvatsku državu, da nažao učine hrvatskim dragovoljcima i braniteljima, što je najočitije vidljivo u Vukovaru. Najistaknutija žrtva jugofilne vlasti svakako je Darko Pajičić, koji će teške posljedice snositi do kraja svoga života. Svi oni koji žele sudjelovati u MIMO-hodu, neka se sjete ovih činjenica. Stožer za obranu hrvatskog Vukovara u tome neće sudjelovati.

Želimo naglasiti kako sudjelovanje ili ne-sudjelovanje u MIMO-hodu prolazi mimo podjela među dragovoljačkom i braniteljskom populacijom, jer je ona i mimo ove manifestacije podijeljena. Za to smo svojom pasivnošću odgovorni mi, dragovoljci i branitelji, jer smo propustili aktivno raditi na zajedništvu. Za to su svojom aktivnošću odgovorni svi koji na pozicijama upravljanja posljednjih dvadesetak godina kontinuirano postupaju protudržavno i ne-suverenistički.

S vjerom u Boga i hrvatski narod
Stožer za obranu hrvatskog Vukovara