stožer za obranu hrvatskog vukovara tomislav josić

Stožer za obranu hrvatskog Vukovara u petak je predstavio dvanaest strateških ciljeva na kojima će raditi ta građanska inicijativa, a na prvom mjestu je projekt „Vukovar mjesto posebnog (i trajnoga) pijeteta“, te je ocijenio da hrvatsku državnost pokušavaju slomiti dobro organizirani ostaci totalitarnih struktura.

„Hrvatska mora glasno ustati u vremenu kada nam državnost, ponos, dostojanstvo i opstanak pokušavaju slomiti dobro organizirani ostaci totalitarnih struktura. Pozivamo na suradnju sve pojedince, organizacije i institucije koje drže da će ostvarenje navedenih ciljeva dovesti do bolje i pravednije Hrvatske“, izjavio je na konferenciji za novinare predsjednik Stožera Tomislav Josić.

Poručio je vladajućima da više ne izazivaju „da od povjetarca ne dođe do oluje“.

Josić je podsjetio da je Stožer za obranu hrvatskog Vukovara osnovan 10. siječnja 2013. godine kako bi Vukovar i Hrvatsku bili zaštićeni od, kako je rekao, „protuustavnog i protuzakonitog nasrtaja vladajućih na temeljne vrijednosti demokratske Hrvatske“.

Pored ostvarenja projekta „Vukovar mjesto posebnog (i trajnoga) pijeteta“, Stožer će raditi na zaštiti ljudskih prava i temelja državnosti, sprječavanju rasprodaje strateških resursa, zalaganju za gospodarski i demografski oporavak Hrvatske, učinkovitu nacionalnu sigurnost, te provedbu lustracije u hrvatskom društvu.

U fokusu djelovanja Stožera je i suverena nacionalna politika, izborno zakonodavstvo, rješavanje dužničke krize građana i zaštita Hrvata u BiH i povratak iseljenih.

Govoreći o zacrtanim ciljevima Josić je kazao kako nema precizno određenoga roka do kada se sve to treba napraviti, ali će se potruditi da to bude u dogledno vrijeme.

STRATEŠKI CILJEVI SOHV-a

1. Vukovar mjesto posebnog (i trajnog) pijeteta:
– Proglasiti Vukovar mjestom posebnog (i trajnog) pijeteta po svim točkama projekta SOHV-a. Projekt provesti izradom Statuta grada Vukovara i donošenjem odluke u Hrvatskom saboru, po uzoru na Hirošimu i Nagasaki.
– Podržati i pokretati inicijative za gospodarski i demografski oporavak i razvoj grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije.
– Suzbiti segregaciju u javnim vrtićima i školama Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije po bilo kojem kriteriju. Provoditi obavezno školovanje po nacionalnom programu, a pripadnicima nacionalnih manjina omogućiti dodatno obrazovanje na materinjem jeziku i pismu. U svim školama osigurati provođenje jedinstvenog programa novije hrvatske povijesti.

2. Zaštita ljudskih prava:
– Zaštititi sve protiv kojih se vode sudski postupci vezani uz otpor prema nasilnom uvođenju dvojezičnosti u Vukovaru ili zbog rada u SOHV-u kroz pružanje pravne i materijalne pomoći. Stalno upozoravati hrvatsku i svjetsku javnost na represiju vladajućeg režima prema dragovoljcima, braniteljima i svima koji se zalažu za slobodu javne misli i riječi.

3. Zaštita temelja državnosti RH:
– Sustavnim korektivnim djelovanjem zaštititi dignitet Domovinskog rata i dostojanstvo hrvatskih dragovoljaca, stradalnika i branitelja te pripadnika HVO-a. Zaštititi Deklaraciju o Domovinskom ratu. Promicati istinu i zaštititi temelje stvaranja neovisne Republike Hrvatske, Domovinski rat, vjeru i obitelj.
– Potragu za nestalim braniteljima i civilima postaviti kao glavni prioritet u svim budućim pregovorima sa susjednim zemljama na svim razinama vlasti.
– Zaštititi nacionalni identitet snažnim promicanjem hrvatske povijesti, kulture, jezika i pisma

4. Sprječavanje rasprodaje strateških resursa RH:
– Nacionalnim mehanizmima zaštite spriječiti sklapanje štetnih ugovora i koncesija s ciljem zaštite strateških resursa RH.
(Zaštita mora, morske obale i otoka, vode, zračnog prostora, rudnog blaga i drugih prirodnih bogatstava, ali i zemljišta, šume, biljnog i životinjskog svijeta, drugih dijelova prirode, nekretnina i stvari od osobitog kulturnoga, povijesnoga, gospodarskog i ekološkog značenja za RH (sukladno čl. 52. Ustava RH)).

5. Gospodarski oporavak RH:
– Spriječiti daljnje, namjerno, urušavanje sustava te provesti ekonomski i gospodarski oporavak RH.
– Prilagoditi obrazovni sustav društvenim i ekonomskim potrebama RH.
– Otvaranjem novih radnih mjesta zadržavati mlade i obrazovane i stvarati uvjete za povratak onih koji su napustili RH.

6. Demografski oporavak i socijalna sigurnost u RH:
– Zahtijevati pronatalitetnu populacijsku politiku stvaranjem svih potrebnih uvjeta za provedbu iste. Usmjeravati dio sredstava koji se koristi za financiranje „nevladinih“ udruga iz Državnog proračuna u projekt „Majka odgajateljica“. – Ustrojiti učinkovite sustave koji će skrbiti o djeci, starcima, bolesnima i siromašnima.

7. Domovinska (nacionalna) sigurnost RH:
– Razviti učinkovit i fleksibilan sustav Domovinske (nacionalne) sigurnosti, temeljen na dragovoljcima i braniteljima Domovinskog rata sa zadaćom zaštite Republike Hrvatske od terorističkih prijetnji, nesreća i prirodnih katastrofa.
– Jačati Hrvatsku vojsku, policiju i sigurnosne službe.
– Provoditi nacionalni sigurnosni nadzor u javnim ustanovama i državnim tijelima RH.

8. Lustracija:
– Provesti opću lustraciju. Inzistirati na javnoj objavi traženih registara kako bi saznali istinu o pretvorbi, privatizaciji i ostalim bitnim procesima koji se sustavno kriju od hrvatske javnosti.
– Osuditi i zabraniti sve totalitarne režime kao i uporabu i isticanje njihovih simbola. Razotkriti neokomunističke interesne grupacije koje upravljaju polugama vlasti u RH, „ nevladinim udrugama“ i medijima.

9. Suverena nacionalna politika RH:
– Usmjeravati hrvatsku vanjsku politiku prema zemljama članicama EU i NATO-a, uz snažno, javno kontroliranje potpisivanih dogovora i sporazuma.

10. Izborno zakonodavstvo RH:
– Izmijeniti metodologiju popisa birača. Utvrditi točan broj stanovnika RH i birača.
– Izmijeniti Izborni zakon kako bi što neposrednije birali osobu. Uvesti dopisno i elektronsko glasovanje. Omogućiti mjesnu dostupnost glasačima u Bosni i Hercegovini i iseljeništvu.
– Regulirati i snažno zaštititi institut referenduma.

11. Rješavanje dužničke krize građana RH
– Snažno poduprijeti sve inicijative koje se bore za rješenje dužničke krize. Ujedinjenim naporima razotkriti bankarsku lihvu građana. Zahtijevati hitnu primjenu u praksi potvrđenih modela rješavanja tog problema. – Zakonski čvrsto urediti zaštitu jedinog doma.

12. Zaštita Hrvata u BiH i povratak iseljenih
– Hrvatska država mora bezuvjetno zaštititi konstitutivnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini na svim razinama. Spriječiti politički progon pripadnika HVO-a. – Zahtijevati prioritetno stvaranje poticajnih uvjeta za ulaganja iseljeništva u RH na svim razinama te stimulirati njihov povratak.

Izvor: Sloboda.hr/Hina
Foto: Narod.hr