31. siječanj 1998. godine., pokop 53 mještana Tovarnika

LEAD Technologies Inc. V1.01