Komadina: Hrvatska je nastala na antifašističkim vrijednostima

stjepan mesić, jasenovac, artuković, snimka