unicef lgbt citizengo peticija

Zajednice aktivnih građana CitizenGO.org, koji žele štititi život, obitelj i temeljna ljudska prava diljem svijeta, pokrenuli su peticiju “Djeca trebaju oca i majku” kao odgovor na nedavno objavljeno službeno stajalište Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF) o “seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu”.

Napomenuli su kako dokument uvodi definicije: “seksualna orijentacija”, “rodni identitet” i “LGBT roditelji” iako ti pojmovi nisu definirani, niti prisutni u međunarodnim pravnim dokumentima s područja ljudskih i dječjih prava. Mnoge zemlje članice UN-a su odbacile upotrebu tih pojmova u međunarodnom zakonodavstvu.

Upravo zbog toga su pokenuli peticiju želeći ih zaustaviti.

http://www.citizengo.org/hr/15211-djeca-trebaju-oca-i-majku

UNICEF u mandatu koji mu je povjerio UN nema ovlasti za definiranje, promicanje i uvođenje takvih novih pojmova u svjetsku praksu.

“Služeći se izrazom “LGBT roditelji” UNICEF promovira istospolno roditeljstvo koje nema temelja u međunarodnom pravu i suprotno je pravima i najboljem interesu djece. Ova UNICEF-ova akcija mogla bi dovesti do velike povrede prava i stvarnih interesa djece”, pojasnili su.

Istaknuli su kako je zalagati se za ukidanje zakona o ograničavanju promicanja homoseksualnosti među djecom je napad na referendum o braku i druge slične inicijative u drugim zemljama.

Uloga UNICEF-a je osigurati pravilnu prehranu, medicinsku njegu i osnovno obrazovanje za djecu, a ne promovirati istospolno “roditeljstvo”.

“UNICEF nije neovisno osnovana neprofitna organizacija. To je službena UN-ova agencija većim djelom financirana sredstvima poreznih obveznika država članica – tj. našim novcem. Prema godišnjem izvještaju, UNICEF je od hrvatske vlade, odnosno od hrvatskih poreznih obveznika, u 2013. primio 18.907.471 kuna, ocijenili su.

Potpisivanjem ove peticije:

1. tražite od UNICF-a da prestane zloupotrebljavati svoj međunarodni položaj i opozove programski dokument koji je suprotan pravima i interesima djece

2. tražite od vlada članica UN-a opoziv UNICEF-ovog stava i obustavu financijske potpore UNICEF-u dok dokument ne bude opozvan

3. obećavate kako nećete donirati UNICEF-u sredstva dok dokument ne bude povučen.

Djeca trebaju oba roditelja – majku i oca kad god je to moguće, poručuje peticija CitizenGO.