stipe-petrina-100

Europski sud za ljudska prava (ESLJP) presudio je u predmetu ‘Petrina protiv Hrvatske’ u korist primoštenskog načelnika Stipe Petrine utvrdivši da mu je povrijeđeno pravo na pošteno suđenje u postupku koji se do 2009. na hrvatskim sudovima protiv njega vodio zbog pokušaja nanošenja teške tjelesne ozljede 2002. godine.

Utvrdivši da mu je pravo na pošteno suđenje povrijeđeno jer je osuđen u odsutnosti, Europski sud je Petrini dodijelio četiri tisuće eura na ime nematerijalne štete i 3300 eura na ime troškova postupka, navodi Vlada u današnjem priopćenju.

ESLJP je u presudi donesenoj 13. veljače utvrdio povredu prava zato što Petrini nije omogućeno sudjelovanje na glavnoj raspravi u kaznenom postupku, iako je on obavijestio Općinski sud u Šibeniku da ne može prisustvovati suđenju zbog teškog zdravstvenog stanja. Pored navedenoga, domaći sud nije podnositelju omogućio da ga na glavnoj raspravi, kojoj nije mogao prisustvovati, zastupa odvjetnik. Nadalje, Županijski sud u Šibeniku koji je u žalbenom postupku mogao ispraviti povredu podnositeljevih prava, to nije učinio.

Takvim postupanjem je povrijeđeno pravo Petrine na pošteno suđenje, zajamčeno člankom 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, utvrdio je ESLJP te Petrini dodijelio sveukupno 7300 eura.

Vlada u priopćenju navodi da presuda još nije konačna. ‘Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem. Nakon konačnosti predmet će se nalaziti u postupku izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe’, stoji u priopćenju.

Petrina se branio ‘nunčakama’

Presuda Europskog suda za ljudska prava odnosi se na suđenje u takozvanom slučaju ‘nunčake’ koji se dogodio još 2002. Općinski sud u Šibeniku Petrinu je osudio na četiri mjeseca uvjetnog zatvora zbog pokušaja teškog ozljeđivanja njegovih susjeda, braće Radić ispred primoštenskog caffe bara ‘Maž’.

Petrina se s braćom Radić sukobio najprije verbalno, a potom ga je jedan brat udario šakom u glavu na što je načelnik uzvratio izvadivši nunčake kojima je protivnika pogodio u glavu i u leđa. Petrina se nije pojavljivao na ročištima pravdajući se dijagnozom ‘paroksizimalne fibrilacije atrija’, odnosno srčanim tegobama uzrokovanim stresom.

Njegovo stanje utvrđeno je i vještačenjem, uz preporuku liječnika da, ako Petrina mora svjedočiti, to mora učiniti u prisutnosti liječničkog tima. Iako Petrina zbog svoje dijagnoze nije prisustvovao izricanju presude, a prisutan nije bio niti njegov odvjetnik, sud je izrekao uvjetnu osudu za primoštenskog načelnika. Nakon što je 2009. odbijena njegova žalba na presudu, načelnik je javnosti poručio kako je riječ o ‘pravosudnom progonu i koruimpiranom pravosuđu’.

Autor: F.Č./tportal.hr
Foto: Youtube/screenshot