teleoperateri

Teleoperateri će ubuduće biti ažurniji u uklanjanju kvarova, a definitivno će paziti i na to kakve pakete oglašavaju da ne bi bili sankcionirani za dovođenje kupaca u zabludu.

Naime, korisnici telekomunikacijskih usluga dobili su konačno od Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) kakvu-takvu zaštitu, i to u okviru novih zakonskih propisa koji su objavljeni jučer, a na snagu stupaju za dva mjeseca. Riječ je o izmjenama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga koje postavljaju drukčija pravila igre za teleoperatere.

Primjera radi, ako operator nudi sklapanje ugovora preko interneta, onda korisniku mora omogućiti i da ga raskine elektroničkim putem, što dosad nije bio slučaj. Mijenja se i rok za otklanjanje kvarova na linijama, odnosno skraćuje na osnovi čega se vidi kako je HAKOM u ovom segmentu uvažio primjedbe potrošačkih udruga. Naime, isprva je zakonodavac predlagao da se teleoperaterima omogući čak sedam dana za uklanjanje kvarova, no potrošači su inzistirali na maksimalna dva, što je, na koncu, i usvojeno.

Ako teleoperater ne bude djelovao u roku od 24 sata, dužan je korisniku ponuditi umanjenje računa ili drugi oblik obeštećenja, bez potrebe za ulaganjem prigovora na iznos računa… Za popravak opreme tolerirat će se nešto duži rok – pet dana.

– Svi kvarovi na opremi koju je operator ustupio korisniku na korištenje ili iznajmio za vrijeme trajanja ugovora, primjerice modem, moraju biti uklonjeni za najviše pet dana. U suprotnom, korisnik ima pravo raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid, uz umanjenje računa za taj mjesec…- objašnjavaju iz HAKOM-a.
Novim se propisima regulira i oglašavanje brzine širokopojasnog pristupa internetu čime se dosad često obmanjivalo korisnike.

Naime, dosad se davala mogućnost operaterima da s potrošačima dogovore brzinu od 100 posto koju potrošač plaća, a mogli su isporučivati tek 50 posto takve brzine. Sada se i to mijenja, naime, povećava se minimalna brzina pristupa internetu s 50 posto na 70 posto maksimalno ugovorene brzine, i to za sve ugovorene usluge nakon 1. siječnja 2017. godine.

Izvor: Sloboda.hr/Slobodna Dalmacija