oprostiti dug otpis dugova otpis duga fina

Od jučer su na internetskim stranicama Financijske agencije (Fina) građanima dostupni svi podaci vezani uz otpis dugova ili odgodu ovrha te svi potrebni dokumenti i obrasci za taj postupak, javlja HRT.

Podsjećamo, Vlada je sredinom siječnja prihvatila sporazum o oprostu dugova (prema teleoperaterima, bankama, javnim poduzećima i gradovima) najsiromašnijim građanima do 35.000 kuna, koji nemaju novca ni imovine da ga vrate. Procjenjuje se da je takvih građana otprilike 60.000. Ovoga četvrtka tom sporazumu pristupila je i Porezna uprava.

Dužnici na internetskim stranicama Fine https://servisi.fina.hr/otpis-duga-javna-objava/prijava mogu provjeriti zadovoljavaju li kriterij visine duga na dan 30. rujna 2014., što je jedan od kriterija za sudjelovanju u modelu otpisa duga.

Na Fininoj stranici navedeni su svi kriteriji za otpis duga odnosno odgodu ovrhe, kao i mjere i postupak za otpis duga odnosno odgodu ovrhe, a također se mogu preuzeti i svi potrebni dokumenti i obrasci. Pregled duga, navodi Fina, može se bez naknade preuzeti u poslovnicama same Agencije ili Centrima za socijalnu skrb.

Zahtjev za otpis duga mogu podnijeti samo građani čiji je račun, prema podacima Fine, blokiran dulje od 360 dana, i to do 30. rujna prošle godine, a dužni su kumulirano prema svim vjerovnicima do 35.000 kuna.