otpis duga novac

Vlada za početak iduće godine priprema model otpisa dugova blokiranim i prezaduženim građanima. Do sada se spominjao iznos do deset tisuća kuna, no dugovi bi mogli biti oprošteni više od šezdeset tisuća blokiranih građana koji duguju do 25 tisuća kuna.

Na kraju listopada blokiranih je građana gotovo 320 tisuća, s dugom od 29 i pol milijardi kuna glavnice i još 13 i pol milijardi kuna kamata.

“Kada vidite da su se poduzeća spustila s 44 milijarde na 30 milijardi kuna, a da su građani porasli s 12 koliko je bilo prije nekoliko godina na 30 milijardi, znači vidjeli smo da nemamo instrument i sada donosimo zakonsko rješenje kako pomoći građanima”, rekao je ministar financija Boris Lalovac.

Vlada je dobila potporu banaka, teleoperatera, komunalnih poduzeća i jedinica lokalne samouprave.

“Mi ćemo vidjeti još u pregovorima sa svima i kad budemo pisali taj sporazum hoće li biti na 10 tisuća ili na 25 ili ćemo ostaviti da 10 bude ona najniža granica za otpisivanje, a ovo drugo ostaviti na volju jedinicama lokalne samouprave, i samim javnim tvrtkama”, kaže ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić.

Kad Zakon stupi na snagu, pravo na otpis imat će građani koji zadovolje sve kriterije, a potvrde će izdavati Ministarstvo socijalne politike. Prve su procjene da bi pravo na otpis dugova ostvarilo između 50 i 60 tisuća građana.

“Cilj nam je obuhvatiti do 100 tisuća, vidjet ćemo koji će u konačnici izići kriteriji, ali smatramo da u Hrvatskoj ima 100 tisuća građana koji jako teško žive i smatramo da im treba pomoći”, rekao je Lalovac.

Zakon je trenutačno u završnoj fazi pripreme, ići će u hitnu proceduru i na snagu bi trebao stupiti u siječnju iduće godine.