hrvatska oporavak hrvatske hčsp

Mnogima danas izlazak Hrvatske iz teške nacionalne, moralne i gospodarske krize izgleda gotovo nemoguć. Nažalost, mnoge ovakva situacija u Hrvatskoj toliko pogađa da odlučuju zauvijek napustiti svoju Domovinu. Upravo taj masovni odlazak ljudi iz Domovine, uz sve ostalo, mora biti okidač za radikalne promjene u ovoj državi. Upravo tim povodom, Hrvatska čista stranka prava je u javnost poslala priopćenje, tj. “paket” od 15 takvih radikalnih mjera bez kojih nije moguć oporavak Hrvatske. Priopćenje koje potpisuje predsjednik HČSP-a Josip Miljak prenosimo u cijelosti:

“Hrvatska država nalazi se u vrlo teškoj situaciji, a sve zbog promašene i izdajničke politike koju su provodile sve vlade RH, a osobito one od 2000. godine do danas. Više nikakva deklarativna politika i kozmetičke promjene ne mogu utjecati na promjenu smjera posvemašnje propasti kojim srlja Hrvatska, te su stoga potrebne dubinske i korjenite promjene, kao i radikalni rezovi u svim sferama društva na koje politika ima utjecaj. Nije dovoljno pobijediti „njihove“ da bi zavladali „naši“, jer ti naši, moraju biti spremni i odlučni u provođenju sljedećih političkih poteza, bez kojih se ne možemo nadati ozdravljenju hrvatskoga društva i države.

1. Donošenje Zakona o lustraciji i dekomunizaciji hrvatskoga društva koji obuhvaća sve bivše članove komunističke partije i cjelokupni jugo-kadar koji je involviran u sve sfere društva, uklanjanje i zabrana svih simbola i nazivlja iz javnog prostora koji imaju ikakvih dodira s tim jugo-totalitarnim sustavom. Osuda zločina i zločinaca toga režima. Zabrana obavljanja bilo kakvih javnih poslova takvim osobama, a takva zabrana se ima donijeti i za osobe koje su se ogriješile o državu Hrvatsku od 1990. na ovamo. Žurno.

2. Brisanje ZAVNOH-a iz preambule Ustava Republike Hrvatske, kao jednog od temelja hrvatske državnosti, većinom u Saboru, a ako se tako ne može, o tomu se ima organizirati narodni referendum. Ugradba odredbe da je država Hrvatska, isključivo država hrvatskoga naroda i brisanje odredbe da je ona i država nacionalnih manjina, njih 22 i drugih. Prava nacionalnih manjina su riješena Zakonom.

3. Demografska slika Hrvatske je katastrofalna, te žurno poduzeti i provesti mjere (zapošljavanje mladih, brže i lakše rješavanje stambene problematike, veće subvencije za novorođenu djecu…) kojima bi se spriječilo daljnje izumiranje i smanjenje broja pučanstva.

4. Temeljita rekonstrukcija državne i lokalne uprave i svođenje zaposlenika u tim upravama na razumnu, učinkovitu i održivu mjeru. Ta rekonstrukcija uključuje smanjenje te uprave za 40% zaposlenika, što se ima uraditi u prvoj godini mandata. Zbrinjavanje otpuštenih se ima urediti posebnim Zakonom i zapošljavanjem u proizvodni sektor, a nikako umirovljenjem kadrova koji još mogu doprinijeti hrvatskom društvu i zajednici.

5. Poništenje privatizacije bankarskog sektora, nacionalizacija banaka koje su na taj nezakonit način prepuštene na upravljanje stranim čimbenicima. Ukidanje devizne klauzule, jer je Republika Hrvatska suverena država i ima svoju valutu kunu. Nakon toga devalvacija kune do 50%, kako bi se dužnicima olakšala otplata nerealno skupih kredita, a naša roba na europskom tržištu postala konkurentnija.

6. Tražiti moratorij na otplatu dugova, dok se naše gospodarstvo ne oporavi i bude spremno bez potresa vratiti te dugove. Zabrana novog zaduživanja.

7. Poništenje ugovora o prodaji INA-e, i vraćanje te tvrtke u vlasništvo države Hrvatske. Revizija svih drugih sumnjivo prodanih poslovnih subjekata, njihovo vraćanje u vlasništvo naroda, te obustava svih daljnjih rasprodaja nacionalne imovine.

8. Odmah na Jadranu proglasiti isključivi Gospodarski pojas, kao što nas obvezuje Konvencija UN-a o pravu mora. Uspostaviti jaku ribarsku flotu, a ne kao sada plaćati ribarima da se prestanu baviti ribarstvom.

9. Donijeti strategiju razvoja RH koja se bazira na proizvodnji hrane (poljoprivreda, voćarstvo, stočarstvo, ribarstvo i prerađivačka industrija), a u tu svrhu staviti u funkciju dva milijuna hektara zapuštene i neobrađene zemlje. Hrvatska mora postati izvoznik hrane, a ne kao sada uvoznik hrane sumnjive kvalitete iz Europske unije. U tu svrhu osnovati državne poljoprivredne kombinate, jer se to ne može ostaviti tržištu i privatnim inicijativama.

10. Razvoj Hrvatske se ima temeljiti na radu, zapošljavanju i aktiviranju vlastitih proizvodnih kapaciteta, a ne na uslužnim djelatnostima, te beskonačnom pozajmljivanju novca koji se troši na preglomazni državi aparat ili na projekte koji ne daju dobit, nego nam samo dodatno stežu omču propasti.

11. Ukidanje svih novčanih dotacija tzv. nevladinim udrugama i sumnjivim tiskovinama kao što su Srpske Novosti i sl., taj veliki novac se ima korisnije utrošiti.

12. Ukidanje prava manjina na osam zastupnika u Hrvatskom saboru po sadašnjem izbornom zakonu, te izjednačavanje prava svih manjina s većinskim narodom i njihovo biranje u Sabor po istim uvjetima kao što se biraju svi ostali zastupnici. Sadašnji izbor predstavnika manjina u Hrvatski sabor je višestruko protuustavan i štetan.

13. Kao potpisnica Daytonskog sporazuma, RH mora inzistirati na poništenju istoga, jer je Daytonski sporazum umjesto pravednosti za sva tri naroda, postao poluga za tlačenje Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dakle, tražiti ukidanje Republike Srpske i Federacije, te se zalagati za BiH kao jedinstvenu državu triju ravnopravnih naroda. Ispunjavati u potpunosti svoju Ustavnu obvezu o zaštiti Hrvata BiH.

14. Aktivnije povezivanje iseljene i domovinske Hrvatske, te vraćanje povjerenja iseljeništva u državne institucije, koje sada ne postoji.

15. Kako ovime nije moguće obuhvatiti cjelokupni politički i društveni život, zahtijevamo da se cjelokupna politička djelatnost svake buduće vlasti zasniva na tradicionalnim, državotvornim, moralnim i etičkim načelima, te da su na prvomu mjestu zaštita nacionalnih interesa i probitci hrvatskog naroda, a nikako pojedinačni, partikularni interesi ili interesi stranih kompanija.