nevenka lončarić jelačić hrast

Razgovarali smo s Nevenkom Lončarić Jelačić, predsjednicom zagrebačke podružnice Hrasta i kandidatkinjom Domoljubne koalicije na predstojećim parlamentarnim izborima. Lončarić Jelačić viša je savjetnica za nacionalne programe u Agenciji za odgoj i obrzovanje, okosnica njenog rada je razvoj novih pristupa u području odgoja i obrazovanja. Aktivno je sudjelovala u izradi Hrvatske standardne klasifikacije zanimanja, uspostavi sustava za stažiranje i polaganje stručnih ispita te unapređivanje učitelja u zvanja mentora i savjetnika. Također je u suradnji s Nacionalnim katehetskim uredom HBK razvila pretpostavke za uključivanje vjeroučitelja u ravnopravan odnos s ostalim prosvjetnim djelatnicima. Posljednjih godina radila je na razvoju koncepta građanskog odgoja i obrazovanja utemeljenog na znanstvenim osnovama, zaštiti dostojanstva čovjeka i razvoja općeg dobra u razredu, školi i društvenoj zajednici nastojeći očuvati ga od svih ideoloških predznaka koje mu razne nevladine organizacije žele nametnuti kroz svoje partikularne interese.

Koji su Vaši temeljni politički ciljevi, te koje ćete konkretne političke korake poduzeti ukoliko uđete u Hrvatski sabor?

Danas, kad je hrvatsko društvo dovedeno u dužničko ropstvo i krizu koja prijeti opstanku hrvatskog naroda više nego ikad do sada u povijesti, ne mogu mirno promatrati sve to sa strane. Želim se uključiti i svim svojim sposobnostima utjecati da se zaustave negativni trendovi, da se konsolidira hrvatsko društvo i uspostave preduvjeti za njegov prosperitetni razvoj, uz očuvanje identiteta i kršćanskih vrijednosti. Nakon svih rasprodaja hrvatskog blaga još uvijek imamo dovoljno pretpostavki za to. Pri tom mislim da su ljudi najveće blago i stoga je podizanje nataliteta i razvoj pronatalitetne politike temeljna zadaća moje stranke Hrast u okviru Domoljubne koalicije, u skladu s općeljudskim i kršćanskim vrijednostima.

Moji temeljni politički ciljevi su:

• zaštita kršćanskih i obiteljskih vrijednosti, čovjekovog dostojanstva, te zaštita kršćana od diskriminacije zbog vjere;
• provedba konkretnih mjera za povećanje nataliteta bez kojega nema hrvatskog društvenog i gospodarskog razvoja;
• provedba mjera za povećanje zaposlenosti i gospodarskog rasta temeljenog na vrhunskim znanstvenim postignućima i socijalnom nauku Crkve.

Stoga, u okviru Domoljubne koalicije ću se zalagati da novoizabrana zakonodavna i izvršna vlast s mjesta priđe provođenju reformi za restrukturaciju i modernizaciju Hrvatskete da razvojosnovnog, srednjeg i visokog školstva te znanosti postane srednišnji, stožerni dio ukupne razvojne strategije Hrvatske. Smatram da su roditelji neizostavan faktor u odgoju i obrazovanju, prema tome, zalagat ću se da obrazovni sustav pruža podršku roditeljima u odgoju i obrazovanju njihove djece stvarajući preduvjete za razvoj njihovih talenata i umijeća za uspješno organiziranje osobnog, gospodarskog i društvenog razvoja Hrvatske. Nadalje, smatram potrebnim da se uspostavi povratna sprega između državne uprave, gospodarstva, školstva i znanosti na temelju jasno postavljenih dugoročnih ciljeva razvoja zemlje.

U skladu s navedenim, želim da se Hrvatska konačno uredi kao visokorazvijena zemlja koja svoje gospodarstvo oslanja na vrhunska znanstvena i tehnološka dostignuća, čuvajući ujedno svoje kršćanske korijene i druge značajke hrvatskog nacionalnog identiteta.

Očekujete li podršku u tome od koalicijskih partnera, prvenstveno onih liberalnijih s kojima ste u evidentnom raskoraku po pitanju društvenog svjetonazora (liberalizacija abortusa, istospolne zajednice i ostali paranormalni društveni fenomeni)?

U svim navedenim ciljevima očekujem podršku koalicijskih partnera jer je u demokratskoj i pravnoj državi uloga svake parlamentarne stranke zaštita i razvoj općeg dobra, a ne partikularnih stranačkih interesa koji bi, moguće, išli na štetu općeg dobra. Stranka Hrast -pokret za uspješnu Hrvatsku upravo zbog toga i želi dobiti narodne zastupnike u Hrvatski sabor kako bi imala priliku u pluralnom društvu štititi kršćanske vrijednosti u svim društvenim sferama i time pospješiti brz i uspješan razvoj Hrvatske.

Viša ste savjetnica za nacionalne programe u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Kako ocjenjujete dosadašnji rad prosvjetnih tijela u Hrvatskoj, prvenstveno Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta?

Naš obrazovni sustav postavljen je tako da je samome sebi svrha, a trebao bi biti stožerni čimbenik razvoja našega društva. Ovdje moram spomenuti činjenicu da je ova vlast pokrenula cjelovitu kurikularnu reformu pred kraj mandata. Četiri godine nije radila ništa, a u četiri preostala mjeseca vlasti obećava napraviti, ni više, ni manje nego cjelovitu reformu svih programa osnovnih i srednjih škola, uključujući i strukovne škole. Poznato je da za jednu ozbiljnu reformu ni četiri godine nisu dovoljne. Postavlja se pitanje: smiju li tako neodgovorno trošiti proračunski novac kojegnisu bili u stanju privrijediti, već su zadužili nas, našu djecu i unuke? Ne samo to, u tim se programima ne smiju koristiti pojmovi kao što je obitelj, domoljublje i slično. Hoćemo li im dopustiti da nam to i dalje čine?

Hoćemo li na ovim presudnim izborima za opstanak naše zemlje raspršivati svoje glasove i tako im omogućiti da ostanu na vlasti i dovrše uništenje koje su započeli?

Kada pričamo o abortusu, gdje je neosporan prekid ljudskog života i gdje se radi o vrlo usijanom pitanju, a strahovite brojke koje prema službenim statistikama premašuju broj od 40 000 pobačaja godišnje govore dovoljno same za sebe. Kakav je stav Vaše političke opcije? Zalažete li se za njegovu zabranu pod svaku cijenu, primjenu poljskog modela ili nešto treće?

Naša politička opcija kao što sam spomenula u uvodnom dijelu, snažno se zalaže za život od začeća do prirodne smrti i za povećanje nataliteta u Republici Hrvatskoj. To ćemo postići većim brojem usklađenih mjera: od mjera neposrednog poticanja u vidu novčanih naknada do mjera koje će voditi jačanju obitelji kao temeljne društvene zajednice, mjera koje će voditi povećanju gospodarskog rasta, povećanju mogućnosti za zapošljavanje, povećanju mogućnosti mladim ljudima za zasnivanje obitelji kroz stambenu politiku, za bolje usklađivanje obiteljskog i profesionalnog života majki i sve druge mjere za koje ćemo vidjeti da su potrebne kako bi se ostvarili navedeni ciljevi.

Hrast je stranka sa snažnim kršćanskim identitetom koja u svom središtu ima obitelj kao temeljnu zajednicu jednog društva. Koje su razlike između Hrasta i njemu sličnih političkih opcija poput Obiteljske stranke i „U ime obitelji“?

Iz javnog istupanja predstavnika navedenih stranaka razvidno je da se njihov rad temelji na istim vrijednostima. Razlika je u načinu političkog ostvarivanja tih vrijednosti. U stranci Hrast procijenili smo da je u ovom trenutku od presudne važnosti smijeniti postojeću vlast koja je zemlju dovela na rub propasti. Na taj način bit ćemo u poziciji da izvršimo svoja obećanja ljudima koji će nam povjeriti svoj glas i nećemo ih obmanuti.

Isus nas upozorava da se naše zasluge neće mjeriti po riječima nego po djelima. Na žalost, koliko god lijepe bile riječi malih stranaka, one svojim pristupom da ne koaliraju rade u interesu postojeće vlasti i povećavaju njihove šanse za još jedan mandat. Postojanje velikog broja malih stranaka kojima Hrvatska obiluje posljedica je nezadovoljstva rezultatima djelovanja velikih stranaka. Mislim da je vrijeme da se svi zamislimo nad tom činjenicom i da iskreno u sebi razmislimo o sljedećem: ako kroz korito rijeke teče nečista voda, hoćemo li kopati nova korita ili ćemo čistiti vodu?

Gospođo Nevenka, hvala Vam na razgovoru za naš portal!

Autor: M. R./Sloboda.hr