ivica todorić konzum dukat agrokor

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) kaznila je Konzum Ivice Todorića globom od 600.000 kuna zbog sklapanja zabranjenog sporazuma s Dukatom. Zbog istog razloga Dukat je dobio 800.000 kuna kazne.

AZTN je utvrdio da su Dukat i Konzum u razdoblju od siječnja 2009. do siječnja 2011. sklapali ugovore koji su sadržavali nedozvoljene odredbe prema kojima se Konzum obvezao da će se u veleprodaji i maloprodaji pridržavati minimalnih cijena sugeriranih od strane Dukata. Ako se Konzum ne bi pridržavao cijena, Dukat je imao pravo prekinuti isporuku svojih proizvoda.

Zakonom zabranjeno ugovarati fiksne ili minimalne cijene

“Ugovorne odredbe kojima se ugovaraju fiksne ili minimalne cijene uvijek su zabranjene, neovisno o tome jesu li stvarno bile u primjeni te neovisno o veličini tržišnog udjela sudionika sporazuma. Naime, takvim se odredbama trgovcu onemogućava da slobodno formira cijene što je izravno protivno interesima krajnjeg kupca odnosno potrošača”, objašnjavaju iz AZTN-a.

No, dodaju kako je važeći Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja na snagu stupio tek 1. listopada 2010. godine, pa je kazna izrečena samo za kršenje zakona nakon navedenog datuma.

>>> U ovoj općini se za školovanje svakog djeteta dobije čak 128 tisuća kuna!

“Iako je nesporno da je riječ o poduzetnicima koji su zbog svojeg tržišnog položaja i značaja na hrvatskom tržištu u djelatnostima kojima se bave morali biti upoznati s propisima o tržišnom natjecanju, Agencija je pri izricanju upravno-kaznenih mjera u obzir uzela činjenicu da su utvrđene povrede trajale relativno kratko kao i da zabranjene odredbe stvarno primjenjivane pa stoga nisu imale značajan učinak na tržišno natjecanje”, tvrdi AZTN.

Kazna i Kutjevu i KTC-u

Osim Dukata i Konzuma, kažnjeni su i Kutjevo i KTC, koji su međusobno imali sličan sporazum. Kutjevo je kažnjeno globom od 130.000, a KTC globom od 100.000 kuna.

Kada je riječ o sporazumu između Kutjeva i KTC-a, Agencija je utvrdila da je njihov međusobni ugovor koji je bio na snazi od siječnja 2010. do travnja 2011. sadržavao odredbe kojima je Kutjevo kao dobavljač obvezivalo KTC da sa svojim prodajnim cijenama prema krajnjem kupcu ne smije ići ispod minimalnih dogovorenih cijena, detaljno utvrđenih u prilogu ugovora. Ukoliko se KTC ne bi pridržavao tih ugovornih odredbi, Kutjevo je moglo jednostrano raskinuti ugovor.

“U oba slučaja Agencija smatra da je izricanjem simboličnih upravno-kaznenih mjera u takvim iznosima postignut cilj primjerenog kažnjavanja poduzetnika te da će se postići posebni preventivni učinak kod poduzetnika kojima su sankcije izrečene, ali i opći preventivni učinak kao upozorenje drugim poduzetnicima da se ne upuštaju u kršenje propisa o tržišnom natjecanju. Naime, propisi o zaštiti tržišnog natjecanja prisilne su naravi te poduzetnici moraju postati svjesni da ih nije moguće mijenjati međusobnim sporazumima”, tvrdi AZTN.