tihomir jakovina ministar ministarstvo poljoprivrede

Uzimanje novčanih predujmova bez opravdanja nije bila specijalnost samo djelatnika Ministarstva kulture. Novac su bez kontrole uzimali i u Ministarstvu poljoprivrede kojemu, prema nalazu revizije, nestašni službenici duguju 318 tisuća kuna.

U ministarstvu Tihomira Jakovine državna revizija ustanovila je slične nepravilnosti u korištenju novčanih predujmova kao i u slučaju Ministarstva kulture. Štoviše, dok je Ministarstvo kulture za predujmove koji nisu opravdani u propisanom roku od svojih zaposlenika krajem 2013. potraživalo 152 tisuće kuna, u ministarstvu Tihomira Jakovine nagomilalo se 318 tisuća kuna duga, piše tportal.

Revizori su utvrdili da neke zaposlenike Ministarstvo poljoprivrede kreditira još od 2009. budući da se potraživanja od zaposlenih za isplaćene predujmove za službena putovanja u inozemstvu protežu od siječnja 2009. do konca 2013. godine.

Izvješće pokazuju kako kod ministra Jakovine nije neobično da se obračun putnih troškova obavlja i godinu dana nakon službenog putovanja u inozemstvo, iako se prema pravilima izdaci mogu priznati ako je obračun putnih troškova napravljen u roku od sedam dana od dana kad je službeno putovanje završeno.

U odgovoru na primjedbu revizije iz Jakovininog ministarstva priznaju da djelatnici baš i ne mare za pravila financijskog poslovanja budući da se dugovi gomilaju iako Sektor za financijsko-planske i računovodstvene poslove kontinuirano poziva djelatnike da dostave pisane izvještaje o obavljenom službenim putovanjima.