švicarski franak hsp as rudolf dvorski

Povodom najnovijih događaja vezanih uz nekontrolirani rast tečaja švicarskog franka iz HSP-a dr. Ante Starčević u javnost je poslana brza i oštra reakcija.

“Kao stranka koja se bori za zaštitu nacionalnih interesa te samim tim interesa hrvatske obitelji, odnosno preko stotinu tisuća građana pogođenih ovakvim razvojem događaja moramo reagirati i najoštrije osuditi neodgovornu, neučinkovitu, mlaku ali i poltronsku politiku aktualne Vlade”, stoji u uvodu priopćenja za javnost kojeg potpisuje zamjenik predsjednika HSP AS-a Rudolf Dvorski.

Ostatak priopćenja prenosimo u cijelosti:

“Naime, aktualna Vlada RH u više od tri godine svoga mandata nije poduzela ništa konkretno da bi se problem koji je i više nego očit riješio na odgovarajući način već je prelijevanjem „iz šupljeg u prazno“ sustavno problem švicarskog franka gurala pod tepih, nadajući se da će isti nestati sam od sebe. U vrijeme kada većina banaka koje su u stranom vlasništvu bilježe poslovanje s dobiti za razliku od Hrvatske poštanske banke koja je u državnom vlasništvu i posluje s gubitkom, predsjednik Vlade Zoran Milanović je trebao i morao hitno pozvati bankare na razgovor i prisiliti ih sukladno zakonskim mogućnostima (zakoni se po potrebi mogu i mijenjati) na društveno odgovorno poslovanje, sukladno recesiji kojoj se ne nazire kraj te poziciji u kojoj se nalaze građani RH.

Kako bi se smanjili utjecaji vrijednosti franka na rate kredita koje plaćaju hrvatski građani koji otplaćuju svoje rate kredita odobrene u švicarskoj valuti, potrebno je što hitnije poraditi na rješavanju problema „švicarski franak“ i to na način:

Da se svi CHF krediti pod što povoljnijim uvjetima konvertiraju u EUR ili kune i to bez naplate troška konvertiranja od dužnika, te produlji vrijeme povrata kredita s ciljem smanjenja financijskog pritiska na dužnike.

Ovo je trenutno jedino moguće rješenje u situaciji financijske neizvjesnosti i previranja na financijskim tržištima. Kriza u euro-zoni, kao i određene mjere koje poduzima švicarska središnja banka, s ciljem zaštite svog gospodarstva, uvelike utječu na vrijednost franka u odnosu na euro i kunu. Ne treba gajiti iluzije da i ako dođe do stabiliziranja situacije na financijskom tržištu, te snižavanja vrijednosti franaka na početnu vrijednost, da ponovno neće doći do ponovnih rapidnih skokova vrijednosti franka koji će uzrokovati probleme za sve dužnike po kreditima u švicarskim francima.

Trebalo bi izvršiti pritisak na poslovne banke, kao i na HNB, pa i odgovorne institucije države da se krene u rješavanje problema švicarskog franka na prije navedeni način. Poseban naglasak treba biti na HNB, koja ima instrumente u rukama kojim može pritisnuti poslovne banke da što žurnije pristupe rješavanju ovog gorućeg problema za građane zadužene u švicarskim francima.

Ovim putem bez ikakvog političkog pritiska već isključivo u duhu društveno odgovornog ponašanja pozivamo i Vrhovni sud da što je prije moguće donese odluku o „Slučaju Franak“, jer dok Vrhovni sud šuti financijska i pravna nesigurnost svih aktera sve je jača.”