holjevac filozofskiFoto: fah

Privremeni obnašatelj dužnosti dekana Filozofskoga fakulteta Željko Holjevac izjavio je u utorak Hini kako je Vijeće Filozofskoga fakulteta sazvano i održano protivno odredbi Statuta fakulteta.

Prema Statutu fakulteta, “sjednice Vijeća priprema, saziva i predsjeda im dekan Fakulteta, što sam o ovom slučaju ja, kao privremeni obnašatelj dužnosti, imenovan odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu”, dodao je Holjevac.

Sukladno tome, odluke tako održanog Vijeća ne mogu imati valjano uporište, istaknuo je dodavši kako ranijem Vijeću odnosno većini njegovih članova nije istekao mandat, već su do početka ove akademske godine izabrani novi vijećnici samo s nekoliko odsjeka i to oni kojima jest istjecao mandat.

U utorak i srijedu održavaju se izbori za Studentski zbor koji treba izabrati nove studentske predstavnike, čime će Vijeće postati kompletno, napomenuo je Holjevac.

U ponedjeljak je na Filozofskom fakultetu održana prva izvanredna sjednica Vijeća Filozofskoga fakulteta koju su sazvali članovi Vijeća kako bi se, kako su naveli, razriješila kriza upravljanja tim Fakultetom.

Na sjednici je uz prisutnost 60 od 89 članova vijeća smijenjen v.d. dekana Željko Holjevac i za v.d. dekana predložen Neven Budak te usvojena Deklaracija o upravljanju Filozofskim fakultetom.

Osim toga, Vijeće je izglasalo opoziv dosadašnjim predstavnicima FF-a u Senatu Sveučilišta u Zagrebu te pokrenulo postupak izbora novoga dekana.

Izvor: Sloboda.hr/Hina