nadežda čačinovič hasanbegović soroš

Članovi Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost Ministarstva zdravlja Nadežda Čačinovič, Gordana Crnković i Neven Jovanović podnijeli su ostavke na mjesta u tom vijeću te o tome pismeno u srijedu obavijestili ministra kulture Zlatka Hasanbegovića.

U dopisu troje članova Kulturnog vijeća navodi kako ostavku daju nezadovoljni što je ministar zanemario preporuke vijeća svojim nedavnim odlukama o potporama za izdavanje časopisa i knjiga.

“U svom radu kontinuirano smo, savjesno i na vrijeme obavljali posao vrednovanja predloženih projekata na području nakladničke djelatnosti i time pridonosili brizi o visokoj razini pisane riječi u Hrvatskoj. Budući da ste nedavnim odlukama o potporama za izdavanje časopisa i knjiga u neuobičajenoj mjeri zanemarili naše preporuke, naša suradnja više nije moguća ni smislena”, stoji u ostavci.

“Smatramo potrebnim upozoriti javnost da odluke koje ste donijeli ne odgovaraju preporukama Vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost u ovom sastavu. Također ističemo da ste kašnjenjem u odobravanju projekata prouzročili nove probleme nakladništvu, što se nije trebalo dogoditi. Zbog svega navedenog Vaše odluke ne smatramo dobrima za pisanje, čitanje i nakladništvo u Hrvatskoj”, naveli su Čačinovič, Crnković i Jovanović u ostavci.

U Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost imenovano je četvero članova.

Popis onih koji su dobili sredstva možete pronaći OVDJE.

Podsjetimo, sredstva nisu odobrena ni za financiranje “Zareza” jer taj dvotjednik za kulturu prema Ministarstvu nije ispunio obveze iz 2014. i 2015. godine.

Ministarstvo kulture podsjeća na kronologiju događaja u protekle dvije godine, nakon što je, do 2013. redovito podržavalo objavljivanje “Zareza”, a Druga strana d.o.o., izdavač tog časopisa, uredno je dostavljao financijska izvješća te su mu se i odobrena sredstva uredno isplaćivala.

“Zarez” za 2014. nije dostavio privremeno izvješće u studenome, kako je prema ugovoru o korištenju sredstava Ministarstva bio obvezan učiniti. Nakon požurnice dostavljeno je nepotpuno izvješće o utrošenim sredstvima, ali tražena dopuna izvješću kojom bi se opravdala sva isplaćena sredstva nije dostavljena, dodaje se.

Podsjeća se kako je tijekom prošle godine u nalazu Državne revizije za 2014. istaknuto da Zarez “nije svojim izvješćem opravdao isplaćena sredstva te je Revizija pokrenula postupak”. Nakon požurnice dostavljeno je izvješće za 2015., ali tim izvješćem nisu opravdana isplaćena sredstva te je izdavač “Zareza” obaviješten o nepotpunom izvješću i zatražena je dopuna te povrat isplaćenih sredstava u državni proračun, ako dopuna izvješću ne uslijedi u zadanom roku.

Ministarstvo je početkom ove godine pokrenulo pravni postupak za povrat isplaćenih sredstava u 2014., budući da potpuno i ispravno financijsko izvješće u skladu s potpisanim ugovorom o korištenju sredstava Ministarstva nikad nije dostavljeno unatoč brojnim požurnicama i opomenama, napominju iz Ministarstva.

“Zbog svih navedenih razloga te u skladu s propozicijama Poziva za financiranje javnih potreba u kulturi i uputama za korisnike u kojima stoji da se sredstva neće odobravati korisnicima koji nisu ispunili svoje ranije preuzete obaveze prema Ministarstvu kulture te protiv kojih se vodi pravni postupak sredstva za izdavanje Zareza u 2016. godini nisu odobrena”, ističe se u odgovoru na upit Hine.

Podsjeća se kako se, osim ugovorenog izvršenja programa, obveze korisnika javnih sredstava odnose i na uredno dostavljanje financijskih izvješća sa svim propisanim dokumentima u postavljenim rokovima.

“Ako korisnik sredstava ne izvrši ugovoreni program ili ne dostavi tražena izvješća u propisanom roku, dužan je vratiti primljena sredstva uz zakonske zatezne kamate. Dakle, korisnik koji ne izvrši obveze preuzete potpisivanjem Ugovora i ne vrati primljena javna sredstva na način propisan Ugovorom ima dug prema tijelu državne uprave koje mu je sredstava dodijelilo”, napominje se. “Protiv korisnika koji nisu izvršili preuzete obveze ni nakon višekratnih požurnica i opomena Ministarstvo po službenoj dužnosti pokreće postupak kod nadležnog Državnog odvjetništva”, dodaje se.

Dvotjednik za društvena i kulturna zbivanja “Zarez”, kojemu je prošle godine bilo odobreno 550 tisuća kuna, je među 45 ovogodišnjih odbijenih projekata. U povodu odluke, koja bi mogla rezultirati gašenjem tiskanog izdanja, uredništvo tog časopisa najavilo je za četvrtak konferenciju za novinare.

Podsjetimo, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa na sjednici zaključilo je kako je bivša ministrica kulture Andrea Zlatar Violić bila u sukobu interesa u dva slučaja i radi toga je kažnjena s ukupno 16 tisuća kuna. Za slučaj kada je dodijelila 70.000 kuna neprofitnoj elektroničkoj publikaciji “Autograf” kažnjena je s deset tisuća kuna, a za drugi sa šest tisuća kuna.

Izvor: Sloboda.hr/Hina