časopis obnova, obnova, tradicionalizam

Udruga Obnova u suradnji s Odjelom za politologiju Matice hrvatske organizira predstavljanje osmog broja časopisa “Obnova” čija je tema broja “Tradicionalizam”. Promocija će se održati 31. svibnja u Velikoj dvorani Matice hrvatske (Matičina 2) u Zagrebu u 19 sati, a ulaz je slobodan za sve zainteresirane.

Osim članova Udruge Obnova, na promociji će govoriti filozof Amir Riđanović (“Što je to tradicionalizam?”), akademski slikar Ante Brešić Mikulić (“Tradicionalizam i monarhizam?”), pročelnik odjela za politologiju MH Jure Vujić te predsjednik Udruge Obnova, Marko Paradžik.

Nakon prvoga broja koji je tematizirao problematiku kulturne hegemonije i drugoga broja koji je obradio temu identiteta, treći broj „Obnove” približio je čitateljima složenu problematiku geopolitike, odnosno geopolitičkih alternativa, okosnica četvrtoga broja bili su Hrvati izvan Republike Hrvatske, petoga različiti aspekti nacionalizma, šesti se broj bavio ekonomskim perspektivama, a sedmi migracijama i multikulturalizmom. Slijedom zanimljivih tematskih okosnica, u osmom broju časopisa “Obnova” možete pronaći sljedeće radove vezane uz temu broja:

1. Marko Paradžik − Razgovor s Amirom Riđanovićem (filozofska perspektiva)
2. Leo Marić − Razgovor s Tiborom Imreom Baranyje: Gubitak tradicionalnih načela tjera Zapad u sve ozbiljniju krizu
(filozofska prespektiva iz inozemstva)
3. Davor Dijanović − Razgovor s Markom Tilošanecm
(religijska perspektiva)
4. Marko Paradžik – René Guénon: Tradicija i moderna
(filozofska perspektiva)
5. Mario Tomas – Poimanje tradicije u misli Juliusa Evole
(filozofska perspektiva)
6. Mario Jurčec − Antimodernizam: tradicija i mit u književnosti moderne
(umjetnička perspektiva)
7. Ante Brešić Mikulić − Monarhizam kao ideologija i pokret u 21. stoljeću
(politička perspektiva)
8. Šimun Uremović − Razmišljanja o vrhovima (prikaz knjige Juliusa Evole)
(književna perspektiva)

Dođite na predstavljanje osmoga broja časopisa Obnova te nabavite svoj primjerak ili ga zatražite ovdje.

časopis obnova, obnova, tradicionalizam