jelena veljača

Kako sam pronašao Doru Jurak

Kao istinski poznavatelj svake vrste sapunarstva u hrvatskom društvenom, kulturnom i političkom životu, između Ville Marie i Zabranjene ljubavi uvijek ću ostat...