Parlament Kraljevine Belgije prihvatio je 24. svibnja novi zakon kojim je omogućena promjena spola u osobnim dokumentima (osobnoj iskaznici, rodnom listu, domovnici, putovnici…) na temelju “rodnog samoodređenja” – običnom izjavom nadležnom državnom tijelu kojom osoba tvrdi da je ona “muškarac” iako je ženskog spola ili “žena” iako je muškog spola.

“Činjenica da se novi postupak uvelike temelji na samoodređenju, a otvoren je i maloljetnicima, također je pozitivna vijest”, slavodobitno izvješćuje međunarodna LGBT organizacija ILGA – Europe koja se zalaže za mogućnost promjene spola temeljem “rodnog samoodređenja” u svim europskim državama, a veliki utjecaj imala je i u procesu donošenja ovog zakona u Belgiji.

Postupak promjene spola u dokumentima “rodnim samoodređenjem” u praksi dovodi do apsurdnih situacija. Primjerice, osobu muškog spola, koja posjeduje sve fizičke karakteristike muškarca, zakon bi temeljem izjave tretirao kao ženu, ili kao neki drugi “rod”, ovisno o “samoodređenju” te osobe. Dakle, iako muškarac, država bi  tu osobu tretirala kao ženu te bi ona mogla ulaziti u sve prostorije rezervirane samo za ženski spol, primjerice WC-e i kupaonice, što se već događa u SAD-u.

>>> I dalje mislite da je homoseksualnost “prirodna”? Ovi podaci će vas šokirati!

Maloljetnicima od 12 do 16 godina je novim zakonom također omogućena promjena spola u osobnim dokumentima, ali uz dozvolu roditelja i psihijatra; čak je i djeci mlađoj od 12 godina dopuštena promjena imena u skladu s njihovim “rodnim samoodređenjem”, premda im nije omogućen pristup potpunom priznavanju promjene spola u osobnim dokumentima. Ovakvom praksom ne samo da se dovodi u opasnost temeljno pravo roditelja da odgajaju svoju djecu sukladno vlastitim uvjerenjima (prema čl. 26. Opće deklaracije o ljudskim pravima), već se pubertetsku djecu (pa i onu mlađu) koja psihofizički i psihosocijalno još nisu dosegla zrelost razvoja u vlastitom spolnom identitetu, grubo koristi kao sredstvo za promicanje rodne ideologije.

Ovakvim liberalnim zakonskim uređenjem, Belgija je dodatno potvrdila svoju poziciju u društvu europskih zemalja koje su širom otvorile vrata znanstveno neutemeljenoj i ideološki obojanoj rodnoj ideologiji (Norveška, Malta, Irska, Danska…). Zakoni o “rodnom samoodređenju” potvrđuju da u rodnoj ideologiji spol više nema nikakav društveni značaj jer je osobi dana mogućnost da sama odredi hoće li je društvo oslovljavati kao “muško”, “žensko” ili nekako drugačije (što je onda zabilježeno na osobnim dokumentima), bez obzira ili protivno njezinom stvarnom spolu.

Da hrvatsko društvo nije slobodno od utjecaja i pritisaka od strane LGBT lobija i njihove agende usmjerene prvenstveno protiv braka kao zajednice muškarca i žene te obitelji utemeljene na braku, svjedoče nastojanja određenih udruga da se i u Hrvatskoj donese sličan zakon o “rodnom samoodređenju”. Tako udruga TransParent, zajedno s drugim LGBT udrugama, traži da se u Hrvatskoj donese tzv. Zakon o rodnom identitetu kojim bi se omogućilo da svaka osoba ima pravo promijeniti spol u osobnim dokumentima temeljem “samoodređenja”. Time se i u hrvatsko društvo nastoji nasilno uvesti neznanstvena rodna ideologija.

Izvor: Sloboda.hr/Narod.hr