udruga franak, presuda, banka, kredit, hypo banka, addiko bankaFoto: blog.marketfy.com

Županijski sud u Vukovaru donio je pravomoćnu presudu protiv tada tužene Hypo banke (sada Addiko) zbog izlane naknade koju je obračunala svojim klijentima Tonki i Franji Lešiću koji su prijevremeno otplatili kredit.

Iako je odluku sud donio još u studenom 2014. godine, Udruga Franak na uvid ju je dobila tek sada.

Značajna je zbog toga što se i drugi dužnici, kojima je naplaćena naknada zbog prijevremene otplate, bilo da su kredit otplatili u cijelosti ili ga prenijeli u drugu banku, mogu pozvati na taj presedan.

Vodeći se prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Županji, drugostupanjski je sud potvrdio da je ništetna odredba ugovora da banka u slučaju prijevremene djelomične ili konačne otplate može na preostali iznos kredita zaračunati naknadu. Zbog prijevremene otplate nije pretrpjela nikakvu štetu pa nema pravo niti na ‘obeštećenje’, stoji u obrazloženju. Sud je poručio da se neostvarena dobit od kamata koje bi klijenti platili ne može smatrati pretrpljenom štetom.

Hypo, odnosno Addiko kao njezin pravni sljednik, mora bivšoj dužnici nadoknaditi iznos plaćene naknade od 7.127,36 kuna, koliko je iznosilo tri posto naknade na preostali dug, sa zakonskim zateznima kamatama te troškove parničnog postupka od 3100 kuna.

udruga franak, presuda, banka, kredit, hypo banka, addiko banka
Izvor: Sloboda.hr/Večernji list