hzz potpore

Na 203. sjednici Gospodarsko-socijalno vijeće primilo je na znanje prijedlog privremene obustave dijela Programa mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2016. godini te je Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na 4. sjednici održanoj 23. lipnja 2016. godine privremeno obustavilo zaprimanje i odobravanje zahtjeva za dio programa mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2016. godini.

Privremeno se obustavlja dio programa mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2016. godini financiranih iz sredstava Državnog proračuna i to:
– potpore za zapošljavanje,
– potpore za samozapošljavanje,
– potpore za usavršavanje,
– stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa,
– javni radovi.

Nastavlja se provedba mjera financiranih iz sredstva Državnog proračuna i to:
– Obrazovanje nezaposlenih,
– Osposobljavanje na radnom mjesta,
– Osposobljavanje na radnom mjestu – obrazovanje za poznatog poslodavca,
– Potpora za skraćivanje radnog vremena i Stalni sezonac,
– Program za Rome.

Dakle, oduzeto je i ono malo prilike koju se davalo mladim nezaposlenim, ali poslovno kreativnim Hrvatima. I onda se čudimo kada nam na desetke tisuća mladih ljudi odlazi iz Domovine.

Izvor: Sloboda.hr
Foto: HZZ