rodna ideologija

Na Sveučilištu Washington provedena je video anketa studenata o tome što misle o “rodno neutralnim” WC-ima.

Kao što kaže komentator, ne bi trebalo biti teško reći bijelcu od metar 75 da nije 2 metra visoka Kineskinja. No ipak, ovi mladi studenti daju odgovore koji su u sukobu sa zdravim razumom (common sense): muškarac, bijelac može biti 7-godišnje dijete, upisati prvi razred OŠ ili postati 2 metra visokra Kineskinja.

Otkuda im takvi stavovi?

Najviše kroz obrazovanje, medije i vršnjački pritisak. Rodni lobiji koriste sva tri izvora za nametanje rodne ideologije, pa tako Istanbulska konvencija, koju premijer Plenković želi da Hrvatska ratificira, donosi obavezno uvrštavanje koncepta “roda” na sve razine obrazovanja, u medije, sportska okruženja…

U Istanbulskoj konvenciji stoji:

“[Države] Stranke će poduzeti (…) potrebne korake kako bi nastavne materijale o pitanjima kao što su (…) nestereotipne rodne uloge, (…) rodno utemeljeno nasilje nad ženama (…), prilagođeno razvojnim sposobnostima učenika, uključile u redovni nastavni plan i program i na svim razinama obrazovanja” (članak 14 Istanbulske konvencije, stavak 1)

“[Države] Stranke će poduzeti potrebne korake za promicanje načela iz stavka 1. kako u neformalnim obrazovnim okruženjima, tako i u sportskim te kulturnim okruženjima i okruženjima za slobodno vrijeme te u medijima” (članak 14, stavak 2).

Hoće li i hrvatski učenici i studenti davati slične odgovore ako Istanbulska konvencija bude ratificirana?

Izvor: Sloboda.hr/Narod.hr