namješten lažiran škotska referendum u škotskoj velika britanija

Prema službenim rezultatima referenduma održanog 18. rujna Škoti su odlučili da ipak ne žele biti samostalni, već da žele ostati u Velikoj Britaniji. Otprilike 55% Škota se izjasnilo protiv škotske samostalnosti, dok je njih 45% bilo za. No, jesu li rezultati zaista takvi?

Odmah sljedeći dan nakon referenduma na internetu su se pojavile mnogobrojne snimke koje nedvosmisleno ukazuju na to da je na referendumu bilo namjernnih nepravilnosti i to na uštrb glasača koji su bili za neovinost.

Donosimo neke od snimaka postavljene na YouTube, a koje potvrđuju gore navedene teze.

Masa prebrojenih “NO” listića, među koje je ubačeno mnoštvo s “YES”:

Žene iz odbora za prebrojavanje premještaju listiće kao da se radi o kartama:

Službenik koji na stolu za prebrojavanje listića ima penkalu s kojom “proizvodi nove glasove” (odličan audio komentar na videu):

Radi li se o tek po rezultati nebitnim i jako rijetkim nepravilnostima, to ne možemo znati. No, sigurno je da dokazi postoje.

Ostaju pitanja: Je li referendum bio namješten i hoće li se išta poduzeti po pitanju ovih dokaza?

Za više ovakvih članaka – klikni LIKE!