nuklearni otpad zagreb

Ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost Saša Medaković potvrdio je u petak Hini da je tijekom sanacije skladišta na Institutu Ruđer Bošković (IRB) u Zagrebu pronađen neprijavljeni nuklearni materijal, ali i poručio kako nema prostora za paniku, budući da je skladište sanirano, a materijal pod nadzorom.

Medaković ističe kako je Zavod prije dvije godine krenuo u sustavno rješavanje problema skladištenja radioaktivnog materijala koji je, kaže, zanemarivan punih 50 godina. Napravljena je potrebna legislativa i osposobljena inspekcijska služba, a prvi korak je bio nadzor skladišta na IRB-u krajem 2013.

‘Rezultati inspekcije bili su poražavajući, zbog čega smo i krenuli u sanaciju skladišta. Ona je provedena krajem srpnja i početkom kolovoza, a potvrdile su se sumnje da je skladište u lošem stanju te da se u njemu nalazi i nuklearni materijal koji nije prijavljen’, rekao je Medaković.

Naglasio je kako konačno izvješće provedenog nadzora još nije gotovo, zbog čega nije mogao govoriti o detaljima nalaza, te da će Zavod, kad to izviješće dobije, na IRB ponovno poslati inspekciju, utvrditi novo stanje nakon sanacije i izreći potrebne mjere.

Iako je suglasan da pronađenom nuklearnom materijalu nije mjesto u centru grada, Medaković ističe kako nema prostora za paniku, budući da je nađeni materijal pod regulatornim nadzorom i spreman za transport u centar za zbrinjavanje nuklearnog otpada, kad taj centar bude licenciran.

Večernji list u petak je izvijestio kako je u sanaciji zapuštenog skladišta na IRB-u nađeno gotovo 400 kilograma uranija koji nije zaveden u službene obvezne evidencije nuklearnog materijala i čuva se bez posebnih sigurnosnih mjera za zaštitu od zračenja i krađe.

Navode kako je riječ o tzv. ‘žutom kolaču’, pročišćenom koncentratu uranijeve rude, koja sardži uranijev oksid, koji se pak obogaćivanjem pretvara u nuklearno gorivo. Razina radijacije u skladištu bila je veća od dopuštene, a kontaminacija je izlazila u okoliš. (Hina)