Donosimo bogatu komunističku biografiju Ante Josipovića, oca predsjednika RH Ive Josipovića. Bio je pripadnik 11. biokovske brigade koja je bila u sastavu 26. zloglasne divizije. Ona se sastojala još od 1., 11., 12. i 3. prekomorske brigade, a upravo ta 11. Biokovska brigada je počinila brojne zločine nad Hrvatima u Širokom Brijegu, Drnišu, Kninu, Gospiću, Rijeci – Trstu i Kočevskom rogu.

Biokovska brigada nastala je od Biokovskog odreda osnovanog u Kozici kod Vrgorca. Donosimo i podatke, kao dokaz o svim dužnostima koja je Ante Josipović obnašao nakon rata.

Ante Josipović – popis dužnosti

• Rođen 1925. u Baškoj Vodi, Makarska, završio pravni fakultet i višu partijsku školu “Đuro Đaković”;
• Član SKJ od 1943. učesnik NOB-a od 1941. godine;
• Za vrijeme rata bio rukovodilac skojevske organizacije, predsjedik Općinskog odbora, i član narodnooslobodilačkog odbora Makarska, sekretar Općinskog komiteta SKOJ-a, i član Općinskog komiteta KPH Makarska, sekretar SKOJ-a i član Komiteta KPH za zbijeg;
• Poslije “oslobođenja” bio je organizacioni sekretar Okružnog komiteta SKOJ-a, član Kotarskog komiteta SKH Makarska i član Komiteta KPH – Auto-put;
• Član Oblasnog komiteta SKOJ-a, instruktor CK SKOJ-a, član Centralnog komiteta NOH;
• Član CK NOJ, sekretar CK NOH, sekretar kadrovske komisije CK SKH i član Organizacione komisije CK SKH.

Mislite li da bi netko mogao obnašati sve te dužnosti a da se nije dobro dokazao u borbi protiv Hrvata?

Klikni LIKE ako se slažeš da Joe zaslužuje spektakularnu oproštaju utakmicu za kraj nogometne karijere!

ivo josipović ante josipović otac

Pogledajte koja je bila samo JEDNA OD “aktivnosti” 11. Biokovske brigade:

Pobijeni automatskim oružjem

Zločin nad fra Maksimilijanom Jurčićem i nevinim civilima počinili su komunisti (partizani) 1945. godine, kad su, pri povlačenju iz Širokog Brijega, iz ljubuške tamnice poveli sa sobom skupinu od pedesetak zatvorenika. Bilo je to 28. siječnja. Dovevši ih u Vrgorac, sve su ih pobili. Inače, to je drugi masovni zločin komunista u Vrgorcu. Prvi je bio 15. lipnja 1942., kad su ubili 33 ljudi. Danas se taj dan u Vrgorcu obilježava kao Lipanjske žrtve.

Uhićenike iz ljubuške tamnice komunisti su pobili na dva, odnosno tri mjesta. Najveću skupinu, njih četrdesetak, pobili su na Novom groblju u Vrgorcu. Drugu su skupinu, njih šest − u kojoj je bio i fra Maksimilijan Jurčić − iz dosad nepoznatih razloga vodili prema župnom dvoru, te su ih na samom stratištu Belića gumno, na poljskom putu u Vrgoračko polje, razdvojili u dvije skupine i pobili. Fra Maksimiljan Jurčić i ostalih pet njegovih sudrugova pobijeni su, sudeći prema oštećenju na kostima, automatskim oružjem. Ruke su svima bile svezane, osim jednome. Kad su ubili prvih pet, zapovjedili su onome koji nije imao svezane ruke da tijela baci u dvije škrape lijevo i desno od tadašnjeg i sadašnjeg puta, da bi nakon toga ubojice ubili i njega i bacili ga na jednu skupinu pobijenih.

>>> ZLOČIN STIGAO NA NAPLATU: Izručenje Josipovićeva oca zbog monstruoznog ubojstva pitanje dana?